Thời tiết Quảng Trị theo giờ

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.61

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
3.41 km/h
Độ ẩm

47%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.42

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.89 km/h
Độ ẩm

48%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
3.1 km/h
Độ ẩm

53%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.03 km/h
Độ ẩm

65%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.58 km/h
Độ ẩm

75%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.73 km/h
Độ ẩm

82%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.98 km/h
Độ ẩm

85%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.27 km/h
Độ ẩm

88%

T5 25/04
Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.68 km/h
Độ ẩm

90%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.45 km/h
Độ ẩm

92%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.3 km/h
Độ ẩm

92%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.52 km/h
Độ ẩm

91%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.47 km/h
Độ ẩm

90%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.41 km/h
Độ ẩm

89%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.11

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.01 km/h
Độ ẩm

82%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.78

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.99 km/h
Độ ẩm

62%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.39

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
1.49 km/h
Độ ẩm

44%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.99

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
4.34 km/h
Độ ẩm

30%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

7.89

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
6.15 km/h
Độ ẩm

27%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

10.24

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
5.81 km/h
Độ ẩm

25%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

10.95

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
5.68 km/h
Độ ẩm

23%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.76

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
5.44 km/h
Độ ẩm

22%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.39

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
5.41 km/h
Độ ẩm

23%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.36

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
2.7 km/h
Độ ẩm

28%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.86

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
3.14 km/h
Độ ẩm

27%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.45

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
4.82 km/h
Độ ẩm

25%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
3.31 km/h
Độ ẩm

33%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
1.86 km/h
Độ ẩm

39%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
1.44 km/h
Độ ẩm

42%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
1.32 km/h
Độ ẩm

48%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
1.93 km/h
Độ ẩm

52%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
2.47 km/h
Độ ẩm

54%

T6 26/04
Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
1.62 km/h
Độ ẩm

55%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
1.22 km/h
Độ ẩm

56%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
1.35 km/h
Độ ẩm

57%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
1.82 km/h
Độ ẩm

57%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
1.66 km/h
Độ ẩm

57%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
1.9 km/h
Độ ẩm

58%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.12

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
2.19 km/h
Độ ẩm

59%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.84

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
3.23 km/h
Độ ẩm

50%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.47

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
3.65 km/h
Độ ẩm

41%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.15

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
5.8 km/h
Độ ẩm

34%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.11

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
7.52 km/h
Độ ẩm

30%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

10.9

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
7.49 km/h
Độ ẩm

28%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.64

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
6.72 km/h
Độ ẩm

25%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

10.51

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
6.11 km/h
Độ ẩm

22%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

7.91

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
5.77 km/h
Độ ẩm

20%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.57

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
5.71 km/h
Độ ẩm

19%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Quảng Trị trong 12h tới

Thời tiết Quảng Trị

mây cụm

35°

mây cụm

Cảm giác như 40°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

05:30/18:09

nhiệt độ

Thấp/Cao

25°

/

41°

Độ ẩm

47%

Áp suất

1002 hPa

Gió

3.41 km/h

Điểm ngưng

22°

Tầm nhìn

10 km

UV

1.61