Dự báo Thời tiết Vĩnh Phúc

mây đen u ám

26°

mây đen u ám

Cảm giác như 27°
Thấp/Cao

23°

/

35°

Độ ẩm

95%

Gió

2.11 km/h

Tầm nhìn

10 km

Điểm ngưng

25°

UV

0

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc/lặn

05:38/18:16

Nhiệt độ Vĩnh Phúc

Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Vĩnh Phúc
29° / 34°
Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Vĩnh Phúc
22.2° / 23.6°
Sáng
Nhiệt độ sáng tại Vĩnh Phúc
26.8° / 27.2°
Tối
Nhiệt độ đêm tại Vĩnh Phúc
30.3° / 34.6°

Thời tiết Vĩnh Phúc theo giờ

3:00 am

26° / 27.9°

weather

dewpoint 94 %

mây đen u ám

4:00 am

26.5° / 27.6°

weather

dewpoint 95 %

mây đen u ám

5:00 am

26.3° / 27°

weather

dewpoint 95 %

mây đen u ám

6:00 am

25.3° / 26.7°

weather

dewpoint 94 %

mây đen u ám

7:00 am

27° / 27.3°

weather

dewpoint 91 %

mây đen u ám

8:00 am

26.1° / 26.2°

weather

dewpoint 85 %

mây đen u ám

9:00 am

27.3° / 31.8°

weather

dewpoint 78 %

mây đen u ám

10:00 am

28.5° / 32.1°

weather

dewpoint 74 %

mây đen u ám

11:00 am

29.1° / 34.8°

weather

dewpoint 72 %

mây đen u ám

12:00 pm

32° / 36.7°

weather

dewpoint 67 %

mây đen u ám

1:00 pm

33.6° / 38.7°

weather

dewpoint 58 %

mây cụm

2:00 pm

35.2° / 40.6°

weather

dewpoint 52 %

mây thưa

3:00 pm

35.6° / 40.5°

weather

dewpoint 48 %

bầu trời quang đãng

4:00 pm

33.8° / 38.7°

weather

dewpoint 53 %

mưa nhẹ

5:00 pm

30.3° / 34.6°

weather

dewpoint 67 %

mưa nhẹ

6:00 pm

28.7° / 30.3°

weather

dewpoint 73 %

mưa nhẹ

7:00 pm

25.9° / 25.2°

weather

dewpoint 74 %

mưa vừa

8:00 pm

24.6° / 24.7°

weather

dewpoint 76 %

mưa nhẹ

9:00 pm

23° / 25°

weather

dewpoint 83 %

mưa nhẹ

10:00 pm

23.5° / 23.9°

weather

dewpoint 87 %

mưa nhẹ

11:00 pm

23.9° / 24°

weather

dewpoint 85 %

mây đen u ám

12:00 am

23° / 24.6°

weather

dewpoint 85 %

mưa nhẹ

1:00 am

23.8° / 24.4°

weather

dewpoint 86 %

mưa nhẹ

2:00 am

23.6° / 24°

weather

dewpoint 87 %

mưa nhẹ

3:00 am

23.9° / 23.1°

weather

dewpoint 85 %

mây đen u ám

4:00 am

23.2° / 24.6°

weather

dewpoint 84 %

mây đen u ám

5:00 am

23.9° / 23.4°

weather

dewpoint 87 %

mây đen u ám

6:00 am

23.8° / 23.5°

weather

dewpoint 87 %

mây đen u ám

7:00 am

24.9° / 25°

weather

dewpoint 82 %

mưa nhẹ

8:00 am

26.5° / 26.7°

weather

dewpoint 75 %

mưa nhẹ

9:00 am

28.1° / 29.1°

weather

dewpoint 67 %

mây thưa

10:00 am

29.5° / 32.5°

weather

dewpoint 60 %

mây thưa

11:00 am

31.2° / 34°

weather

dewpoint 53 %

mây thưa

12:00 pm

33.9° / 35°

weather

dewpoint 49 %

mây thưa

1:00 pm

34.4° / 37.7°

weather

dewpoint 45 %

bầu trời quang đãng

2:00 pm

35.3° / 37.3°

weather

dewpoint 42 %

bầu trời quang đãng

3:00 pm

34° / 36°

weather

dewpoint 42 %

bầu trời quang đãng

4:00 pm

32.5° / 35.6°

weather

dewpoint 50 %

mây thưa

5:00 pm

30.4° / 32.2°

weather

dewpoint 58 %

mây rải rác

6:00 pm

28.3° / 30°

weather

dewpoint 65 %

mây rải rác

7:00 pm

27.3° / 29.4°

weather

dewpoint 71 %

mây rải rác

8:00 pm

26.4° / 26.7°

weather

dewpoint 77 %

bầu trời quang đãng

9:00 pm

26° / 27°

weather

dewpoint 83 %

mây thưa

10:00 pm

25.2° / 26.6°

weather

dewpoint 88 %

bầu trời quang đãng

11:00 pm

25.7° / 26.4°

weather

dewpoint 91 %

mây thưa

12:00 am

25.7° / 26.6°

weather

dewpoint 93 %

mây thưa

1:00 am

25.8° / 26.9°

weather

dewpoint 93 %

mây rải rác

2:00 am

25.6° / 27°

weather

dewpoint 92 %

mây đen u ám

Dự báo thời tiết Vĩnh Phúc những ngày tới

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29 °/23 °

Nhiệt độ
Sáng/tối

26 °/30 °

pressure
Áp suất

1011 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:38 am / 6:16 pm

wind
Gió
8.31 km/h
dewpoint
Độ ẩm

72%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

31 °/25 °

Nhiệt độ
Sáng/tối

23 °/30 °

pressure
Áp suất

1010 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 6:17 pm

wind
Gió
7.23 km/h
dewpoint
Độ ẩm

53%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

31 °/26 °

Nhiệt độ
Sáng/tối

25 °/33 °

pressure
Áp suất

1008 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 6:17 pm

wind
Gió
7.1 km/h
dewpoint
Độ ẩm

64%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

31 °/26 °

Nhiệt độ
Sáng/tối

25 °/28 °

pressure
Áp suất

1007 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:35 am / 6:17 pm

wind
Gió
4.98 km/h
dewpoint
Độ ẩm

62%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

31 °/26 °

Nhiệt độ
Sáng/tối

25 °/36 °

pressure
Áp suất

1004 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:35 am / 6:18 pm

wind
Gió
5.08 km/h
dewpoint
Độ ẩm

67%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30 °/28 °

Nhiệt độ
Sáng/tối

25 °/37 °

pressure
Áp suất

1005 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:34 am / 6:18 pm

wind
Gió
4.17 km/h
dewpoint
Độ ẩm

68%

Chất lượng không khí tại Vĩnh Phúc

Trung bình

Không tốt cho người nhạy cảm. Nhóm người nhạy cảm có thể chịu ảnh hưởng sức khỏe. Số đông không có nguy cơ bị tác động.

CO

767.71

NH3

6.27

NO

0.72

NO2

38.04

O3

2.37

PM2.5

43.59

PM10

69.35

SO2

18.84