Dự báo Thời tiết Quảng Ngãi

bầu trời quang đãng

22°

bầu trời quang đãng

Cảm giác như 23°
Thấp/Cao

22°

/

36°

Độ ẩm

91%

Gió

2.39 km/h

Tầm nhìn

10 km

Điểm ngưng

21°

UV

0

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc/lặn

05:30/17:58

Nhiệt độ Quảng Ngãi

Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Quảng Ngãi
35° / 38°
Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Quảng Ngãi
23.9° / 25.2°
Sáng
Nhiệt độ sáng tại Quảng Ngãi
22.9° / 23.7°
Tối
Nhiệt độ đêm tại Quảng Ngãi
30.1° / 34.4°

Thời tiết Quảng Ngãi theo giờ

3:00 am

22° / 24°

weather

dewpoint 91 %

bầu trời quang đãng

4:00 am

22.8° / 23.4°

weather

dewpoint 90 %

bầu trời quang đãng

5:00 am

22.4° / 23.8°

weather

dewpoint 90 %

bầu trời quang đãng

6:00 am

22.9° / 23.4°

weather

dewpoint 87 %

bầu trời quang đãng

7:00 am

25.6° / 25°

weather

dewpoint 75 %

mây thưa

8:00 am

29.5° / 31°

weather

dewpoint 60 %

mây cụm

9:00 am

32.4° / 34°

weather

dewpoint 48 %

mây cụm

10:00 am

34° / 36°

weather

dewpoint 41 %

mây cụm

11:00 am

35.9° / 38.4°

weather

dewpoint 40 %

mây cụm

12:00 pm

36.9° / 39°

weather

dewpoint 41 %

mây rải rác

1:00 pm

35.2° / 39.9°

weather

dewpoint 44 %

mây rải rác

2:00 pm

34.2° / 38.5°

weather

dewpoint 47 %

mây đen u ám

3:00 pm

34° / 37.3°

weather

dewpoint 50 %

mây cụm

4:00 pm

32.3° / 36.1°

weather

dewpoint 54 %

mây rải rác

5:00 pm

30.3° / 34.7°

weather

dewpoint 61 %

mây rải rác

6:00 pm

27.1° / 30.8°

weather

dewpoint 74 %

mây rải rác

7:00 pm

26.3° / 26.5°

weather

dewpoint 82 %

mây rải rác

8:00 pm

25.8° / 26.8°

weather

dewpoint 86 %

mây cụm

9:00 pm

25.2° / 26.7°

weather

dewpoint 89 %

mây cụm

10:00 pm

24.2° / 25.4°

weather

dewpoint 90 %

mây cụm

11:00 pm

24.2° / 25.6°

weather

dewpoint 91 %

mây cụm

12:00 am

23.6° / 24.5°

weather

dewpoint 91 %

mây cụm

1:00 am

23.8° / 24.3°

weather

dewpoint 90 %

mây cụm

2:00 am

23° / 23.1°

weather

dewpoint 88 %

mây đen u ám

3:00 am

22.1° / 23.6°

weather

dewpoint 86 %

mây đen u ám

4:00 am

22.8° / 22.6°

weather

dewpoint 84 %

mây cụm

5:00 am

22.7° / 23°

weather

dewpoint 82 %

mây cụm

6:00 am

23° / 23.2°

weather

dewpoint 78 %

mây cụm

7:00 am

26° / 26.3°

weather

dewpoint 63 %

mây cụm

8:00 am

30° / 30.2°

weather

dewpoint 53 %

mây rải rác

9:00 am

32.7° / 34.7°

weather

dewpoint 44 %

mây thưa

10:00 am

35.2° / 36.5°

weather

dewpoint 40 %

mây thưa

11:00 am

35.6° / 38.8°

weather

dewpoint 39 %

mây thưa

12:00 pm

36.8° / 39.1°

weather

dewpoint 42 %

bầu trời quang đãng

1:00 pm

35.3° / 39°

weather

dewpoint 46 %

bầu trời quang đãng

2:00 pm

34.3° / 39.9°

weather

dewpoint 48 %

bầu trời quang đãng

3:00 pm

34.1° / 38.4°

weather

dewpoint 52 %

bầu trời quang đãng

4:00 pm

32° / 36.1°

weather

dewpoint 56 %

bầu trời quang đãng

5:00 pm

30.7° / 34.3°

weather

dewpoint 63 %

bầu trời quang đãng

6:00 pm

28.5° / 31.1°

weather

dewpoint 74 %

bầu trời quang đãng

7:00 pm

27.1° / 29.7°

weather

dewpoint 79 %

bầu trời quang đãng

8:00 pm

26.1° / 26.2°

weather

dewpoint 81 %

mây thưa

9:00 pm

26.6° / 27.8°

weather

dewpoint 84 %

mây thưa

10:00 pm

25.7° / 26°

weather

dewpoint 87 %

mây thưa

11:00 pm

25.3° / 26°

weather

dewpoint 88 %

mây thưa

12:00 am

24.5° / 25.2°

weather

dewpoint 87 %

mây thưa

1:00 am

24.2° / 25.4°

weather

dewpoint 87 %

mây rải rác

2:00 am

24° / 24.6°

weather

dewpoint 86 %

mây đen u ám

Dự báo thời tiết Quảng Ngãi những ngày tới

Nhiệt độ
Ngày/đêm

35 °/24 °

Nhiệt độ
Sáng/tối

22 °/30 °

pressure
Áp suất

1011 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:30 am / 5:58 pm

wind
Gió
7.04 km/h
dewpoint
Độ ẩm

40%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

35 °/25 °

Nhiệt độ
Sáng/tối

22 °/30 °

pressure
Áp suất

1010 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:29 am / 5:58 pm

wind
Gió
6.86 km/h
dewpoint
Độ ẩm

39%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

37 °/26 °

Nhiệt độ
Sáng/tối

23 °/31 °

pressure
Áp suất

1008 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:29 am / 5:59 pm

wind
Gió
7.78 km/h
dewpoint
Độ ẩm

40%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

35 °/23 °

Nhiệt độ
Sáng/tối

25 °/28 °

pressure
Áp suất

1008 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:28 am / 5:59 pm

wind
Gió
6.13 km/h
dewpoint
Độ ẩm

50%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

35 °/24 °

Nhiệt độ
Sáng/tối

24 °/29 °

pressure
Áp suất

1007 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:27 am / 5:59 pm

wind
Gió
6.45 km/h
dewpoint
Độ ẩm

45%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

36 °/24 °

Nhiệt độ
Sáng/tối

23 °/23 °

pressure
Áp suất

1006 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:27 am / 5:59 pm

wind
Gió
5.98 km/h
dewpoint
Độ ẩm

43%

Chất lượng không khí tại Quảng Ngãi

Khá

Chất lượng không khí ở mức chấp nhận được. Tuy nhiên, một số chất gây ô nhiễm có thể ảnh hưởng tới sức khỏe của những người nhạy cảm với không khí bị ô nhiễm

CO

363.83

NH3

3.96

NO

0

NO2

5.44

O3

34.69

PM2.5

16.74

PM10

20.56

SO2

2.65

Tỉnh Quảng Ngãi là một tỉnh ven biển nằm ở duyên hải Nam Trung Bộ Việt Nam. Tỉnh Quảng Ngãi có khí hậu nhiệt đới gió mùa nên nhiệt độ cao và ít biến động. Chế độ ánh sáng, mưa ẩm phong phú, nhiệt độ trung bình 25 – 26,9°C. Khí hậu ở đây được chia thành hai mùa khác nhau gồm mùa mưa và mùa nắng.

Thời tiết tại Quảng Ngãi

Thời tiết tại Quảng Ngãi

Xem thêm