Dự báo Thời tiết Gia Lai

mây rải rác

20°

mây rải rác

Cảm giác như 20°
Thấp/Cao

20°

/

38°

Độ ẩm

85%

Gió

0.75 km/h

Tầm nhìn

10 km

Điểm ngưng

17°

UV

0

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc/lặn

05:33/17:59

Nhiệt độ Gia Lai

Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Gia Lai
35° / 34°
Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Gia Lai
21.1° / 22°
Sáng
Nhiệt độ sáng tại Gia Lai
20.7° / 20.2°
Tối
Nhiệt độ đêm tại Gia Lai
35.2° / 34.1°

Thời tiết Gia Lai theo giờ

3:00 am

20.4° / 20.3°

weather

dewpoint 84 %

mây rải rác

4:00 am

20° / 20.8°

weather

dewpoint 85 %

mây rải rác

5:00 am

20.3° / 20.9°

weather

dewpoint 85 %

mây rải rác

6:00 am

20.4° / 20.2°

weather

dewpoint 83 %

mây rải rác

7:00 am

22.7° / 22.8°

weather

dewpoint 73 %

mây rải rác

8:00 am

25.3° / 26.5°

weather

dewpoint 57 %

mây đen u ám

9:00 am

31° / 30.3°

weather

dewpoint 39 %

mây đen u ám

10:00 am

33.9° / 33°

weather

dewpoint 31 %

mây đen u ám

11:00 am

35.4° / 34°

weather

dewpoint 26 %

mây đen u ám

12:00 pm

36° / 35.5°

weather

dewpoint 24 %

mây cụm

1:00 pm

37.3° / 36.6°

weather

dewpoint 21 %

mây cụm

2:00 pm

38.9° / 36.5°

weather

dewpoint 19 %

mây đen u ám

3:00 pm

38.8° / 36.2°

weather

dewpoint 17 %

mây cụm

4:00 pm

38.3° / 36.1°

weather

dewpoint 17 %

mây rải rác

5:00 pm

36° / 35°

weather

dewpoint 25 %

mây rải rác

6:00 pm

31.1° / 31.6°

weather

dewpoint 40 %

mây rải rác

7:00 pm

28.4° / 29.2°

weather

dewpoint 51 %

mây rải rác

8:00 pm

25.2° / 26.5°

weather

dewpoint 61 %

mây thưa

9:00 pm

24.1° / 24.4°

weather

dewpoint 67 %

mây cụm

10:00 pm

23.4° / 23.2°

weather

dewpoint 72 %

mây cụm

11:00 pm

22.8° / 22.9°

weather

dewpoint 76 %

mây cụm

12:00 am

21° / 21.8°

weather

dewpoint 82 %

mây cụm

1:00 am

20.1° / 21.4°

weather

dewpoint 88 %

mây cụm

2:00 am

20.4° / 20.6°

weather

dewpoint 91 %

mây đen u ám

3:00 am

19.9° / 20.1°

weather

dewpoint 93 %

mây cụm

4:00 am

19.9° / 19°

weather

dewpoint 95 %

mây cụm

5:00 am

19.3° / 19°

weather

dewpoint 95 %

mây rải rác

6:00 am

19.4° / 20.6°

weather

dewpoint 90 %

mây rải rác

7:00 am

24.1° / 24.8°

weather

dewpoint 69 %

mây rải rác

8:00 am

28.2° / 28.3°

weather

dewpoint 47 %

mây thưa

9:00 am

32° / 30°

weather

dewpoint 34 %

mây thưa

10:00 am

34.4° / 32.3°

weather

dewpoint 27 %

mây thưa

11:00 am

35.8° / 34.2°

weather

dewpoint 22 %

mây thưa

12:00 pm

37.9° / 35.6°

weather

dewpoint 19 %

bầu trời quang đãng

1:00 pm

38.3° / 36.6°

weather

dewpoint 18 %

bầu trời quang đãng

2:00 pm

38° / 37.6°

weather

dewpoint 17 %

bầu trời quang đãng

3:00 pm

39° / 37.2°

weather

dewpoint 17 %

bầu trời quang đãng

4:00 pm

38.5° / 37.8°

weather

dewpoint 20 %

bầu trời quang đãng

5:00 pm

36.8° / 35.7°

weather

dewpoint 27 %

bầu trời quang đãng

6:00 pm

31.5° / 31.2°

weather

dewpoint 42 %

bầu trời quang đãng

7:00 pm

28.1° / 29.9°

weather

dewpoint 53 %

bầu trời quang đãng

8:00 pm

25.5° / 26°

weather

dewpoint 64 %

mây thưa

9:00 pm

24.9° / 24.5°

weather

dewpoint 71 %

mây thưa

10:00 pm

23.6° / 23.3°

weather

dewpoint 77 %

mây thưa

11:00 pm

22.2° / 22.4°

weather

dewpoint 80 %

mây thưa

12:00 am

21° / 22.7°

weather

dewpoint 83 %

mây thưa

1:00 am

21.9° / 21°

weather

dewpoint 86 %

mây thưa

2:00 am

20.4° / 21.3°

weather

dewpoint 89 %

mây thưa

Dự báo thời tiết Gia Lai những ngày tới

Nhiệt độ
Ngày/đêm

35 °/22 °

Nhiệt độ
Sáng/tối

20 °/35 °

pressure
Áp suất

1012 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:33 am / 5:59 pm

wind
Gió
3.35 km/h
dewpoint
Độ ẩm

26%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

35 °/22 °

Nhiệt độ
Sáng/tối

19 °/36 °

pressure
Áp suất

1011 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:33 am / 6:00 pm

wind
Gió
3.71 km/h
dewpoint
Độ ẩm

22%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

35 °/26 °

Nhiệt độ
Sáng/tối

20 °/36 °

pressure
Áp suất

1010 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:32 am / 6:00 pm

wind
Gió
3.33 km/h
dewpoint
Độ ẩm

32%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

34 °/21 °

Nhiệt độ
Sáng/tối

22 °/33 °

pressure
Áp suất

1010 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:31 am / 6:00 pm

wind
Gió
2.94 km/h
dewpoint
Độ ẩm

40%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

33 °/22 °

Nhiệt độ
Sáng/tối

21 °/37 °

pressure
Áp suất

1009 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:31 am / 6:00 pm

wind
Gió
3.02 km/h
dewpoint
Độ ẩm

44%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

32 °/23 °

Nhiệt độ
Sáng/tối

22 °/34 °

pressure
Áp suất

1009 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:30 am / 6:00 pm

wind
Gió
3.18 km/h
dewpoint
Độ ẩm

48%

Chất lượng không khí tại Gia Lai

Khá

Chất lượng không khí ở mức chấp nhận được. Tuy nhiên, một số chất gây ô nhiễm có thể ảnh hưởng tới sức khỏe của những người nhạy cảm với không khí bị ô nhiễm

CO

290.39

NH3

1.27

NO

0

NO2

2.08

O3

16.99

PM2.5

11.08

PM10

14.22

SO2

0.25