Thời tiết Huyện Sơn Hòa - Phú Yên theo giờ

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.56

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
5.01 km/h
Độ ẩm

57%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.46

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
5.15 km/h
Độ ẩm

57%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.82

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
5.28 km/h
Độ ẩm

58%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.93

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
5.19 km/h
Độ ẩm

60%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.43

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
4.75 km/h
Độ ẩm

67%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
3.9 km/h
Độ ẩm

81%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
3.27 km/h
Độ ẩm

89%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
3.23 km/h
Độ ẩm

91%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.83 km/h
Độ ẩm

92%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.38 km/h
Độ ẩm

92%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.05 km/h
Độ ẩm

92%

T4 17/04
Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.79 km/h
Độ ẩm

93%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.67 km/h
Độ ẩm

93%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.4 km/h
Độ ẩm

93%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.45 km/h
Độ ẩm

93%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.53 km/h
Độ ẩm

93%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.64 km/h
Độ ẩm

93%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.14

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.82 km/h
Độ ẩm

91%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.94

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.93 km/h
Độ ẩm

80%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.14

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.97 km/h
Độ ẩm

68%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.54

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.48 km/h
Độ ẩm

58%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

10.09

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
2.01 km/h
Độ ẩm

52%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

12.64

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
3.46 km/h
Độ ẩm

49%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

13.2

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
5 km/h
Độ ẩm

49%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.53

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
5.99 km/h
Độ ẩm

50%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.28

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
6.33 km/h
Độ ẩm

53%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.73

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
6.7 km/h
Độ ẩm

58%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.92

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
6.63 km/h
Độ ẩm

64%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.42

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
6.39 km/h
Độ ẩm

72%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
5.52 km/h
Độ ẩm

81%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
4.98 km/h
Độ ẩm

87%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
4.31 km/h
Độ ẩm

90%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
3.73 km/h
Độ ẩm

91%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
3.31 km/h
Độ ẩm

92%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.83 km/h
Độ ẩm

93%

T5 18/04
Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.61 km/h
Độ ẩm

93%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.6 km/h
Độ ẩm

93%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.31 km/h
Độ ẩm

94%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.27 km/h
Độ ẩm

94%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.23 km/h
Độ ẩm

94%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.13 km/h
Độ ẩm

94%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.15

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.34 km/h
Độ ẩm

92%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.03

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.04 km/h
Độ ẩm

81%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.21

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.82 km/h
Độ ẩm

68%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.53

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.56 km/h
Độ ẩm

59%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

10.08

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.77 km/h
Độ ẩm

54%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

12.33

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
3.48 km/h
Độ ẩm

52%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

12.92

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
5.19 km/h
Độ ẩm

52%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Sơn Hòa - Phú Yên trong 12h tới

Thời tiết Huyện Sơn Hòa

bầu trời quang đãng

32°

bầu trời quang đãng

Cảm giác như 36°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

05:29/17:55

nhiệt độ

Thấp/Cao

23°

/

32°

Độ ẩm

57%

Áp suất

1009 hPa

Gió

5.01 km/h

Điểm ngưng

22°

Tầm nhìn

10 km

UV

11.56