Thời tiết Lâm Đồng theo giờ

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

12.98

dew_point
Điểm ngưng

14°

Gió
3.25 km/h
Độ ẩm

31%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.54

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
3.75 km/h
Độ ẩm

32%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.49

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
3.86 km/h
Độ ẩm

34%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.24

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
3.76 km/h
Độ ẩm

40%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.51

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
2.87 km/h
Độ ẩm

49%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
1.85 km/h
Độ ẩm

65%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
1.08 km/h
Độ ẩm

89%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
0.52 km/h
Độ ẩm

95%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
0.45 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
0.4 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
0.53 km/h
Độ ẩm

97%

T4 17/04
Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
0.66 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
0.71 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
0.88 km/h
Độ ẩm

94%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
1.03 km/h
Độ ẩm

90%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
1.07 km/h
Độ ẩm

87%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
1.3 km/h
Độ ẩm

85%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.04

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
1.32 km/h
Độ ẩm

80%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
0.64 km/h
Độ ẩm

60%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.31

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
1.06 km/h
Độ ẩm

45%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.92

dew_point
Điểm ngưng

13°

Gió
1.72 km/h
Độ ẩm

35%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

10.79

dew_point
Điểm ngưng

13°

Gió
2.15 km/h
Độ ẩm

30%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

13.59

dew_point
Điểm ngưng

12°

Gió
2.72 km/h
Độ ẩm

26%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

14.27

dew_point
Điểm ngưng

12°

Gió
3.24 km/h
Độ ẩm

25%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

12.7

dew_point
Điểm ngưng

13°

Gió
3.71 km/h
Độ ẩm

25%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.35

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
4.64 km/h
Độ ẩm

31%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.34

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
4.39 km/h
Độ ẩm

41%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.05

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
3.73 km/h
Độ ẩm

47%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.51

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
2.95 km/h
Độ ẩm

56%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
2.03 km/h
Độ ẩm

71%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
1.28 km/h
Độ ẩm

83%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
0.52 km/h
Độ ẩm

91%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
0.06 km/h
Độ ẩm

94%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
0.32 km/h
Độ ẩm

95%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
0.27 km/h
Độ ẩm

96%

T5 18/04
Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
0.42 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
0.68 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
0.7 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
0.58 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
0.6 km/h
Độ ẩm

94%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
0.73 km/h
Độ ẩm

93%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.11

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
0.71 km/h
Độ ẩm

89%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
0.55 km/h
Độ ẩm

79%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.16

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
0.65 km/h
Độ ẩm

61%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.64

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
1.49 km/h
Độ ẩm

49%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

10.79

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
2.21 km/h
Độ ẩm

43%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

13.26

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
3.03 km/h
Độ ẩm

38%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

12.91

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
3.58 km/h
Độ ẩm

37%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Lâm Đồng trong 12h tới

Thời tiết Lâm Đồng

mây rải rác

33°

mây rải rác

Cảm giác như 33°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

05:34/17:58

nhiệt độ

Thấp/Cao

17°

/

34°

Độ ẩm

32%

Áp suất

1008 hPa

Gió

3.75 km/h

Điểm ngưng

15°

Tầm nhìn

10 km

UV

9.54