Thời tiết Kon Tum theo giờ

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
0.74 km/h
Độ ẩm

72%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
0.53 km/h
Độ ẩm

73%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
0.7 km/h
Độ ẩm

73%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.11

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
0.5 km/h
Độ ẩm

72%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.81

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
0.45 km/h
Độ ẩm

62%

Áp suất

1014 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.61

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
0.09 km/h
Độ ẩm

49%

Áp suất

1014 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.75

dew_point
Điểm ngưng

14°

Gió
0.74 km/h
Độ ẩm

35%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.1

dew_point
Điểm ngưng

14°

Gió
0.98 km/h
Độ ẩm

29%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.54

dew_point
Điểm ngưng

14°

Gió
0.83 km/h
Độ ẩm

26%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

12.25

dew_point
Điểm ngưng

13°

Gió
0.67 km/h
Độ ẩm

22%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

10.75

dew_point
Điểm ngưng

11°

Gió
1.24 km/h
Độ ẩm

19%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

7.71

dew_point
Điểm ngưng

10°

Gió
2.11 km/h
Độ ẩm

17%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.42

dew_point
Điểm ngưng

Gió
2.62 km/h
Độ ẩm

16%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.81

dew_point
Điểm ngưng

Gió
3.08 km/h
Độ ẩm

17%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.4

dew_point
Điểm ngưng

10°

Gió
3.74 km/h
Độ ẩm

19%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

13°

Gió
3.52 km/h
Độ ẩm

31%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
1.8 km/h
Độ ẩm

47%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
1.57 km/h
Độ ẩm

56%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
1.5 km/h
Độ ẩm

62%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
1.62 km/h
Độ ẩm

66%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
1.31 km/h
Độ ẩm

69%

T3 16/04
Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
1.35 km/h
Độ ẩm

69%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

14°

Gió
1.2 km/h
Độ ẩm

66%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

13°

Gió
1.2 km/h
Độ ẩm

63%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

12°

Gió
0.74 km/h
Độ ẩm

58%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

11°

Gió
0.95 km/h
Độ ẩm

56%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

10°

Gió
0.72 km/h
Độ ẩm

55%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.12

dew_point
Điểm ngưng

10°

Gió
0.62 km/h
Độ ẩm

55%

Áp suất

1014 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.87

dew_point
Điểm ngưng

10°

Gió
0.79 km/h
Độ ẩm

42%

Áp suất

1014 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.86

dew_point
Điểm ngưng

11°

Gió
0.17 km/h
Độ ẩm

33%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.92

dew_point
Điểm ngưng

11°

Gió
1.06 km/h
Độ ẩm

28%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.21

dew_point
Điểm ngưng

11°

Gió
1.13 km/h
Độ ẩm

24%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.82

dew_point
Điểm ngưng

12°

Gió
1 km/h
Độ ẩm

22%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

12.56

dew_point
Điểm ngưng

12°

Gió
0.67 km/h
Độ ẩm

21%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.09

dew_point
Điểm ngưng

12°

Gió
0.88 km/h
Độ ẩm

20%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.07

dew_point
Điểm ngưng

11°

Gió
1.35 km/h
Độ ẩm

18%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.4

dew_point
Điểm ngưng

10°

Gió
1.53 km/h
Độ ẩm

17%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.27

dew_point
Điểm ngưng

Gió
1.09 km/h
Độ ẩm

18%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.25

dew_point
Điểm ngưng

11°

Gió
1.62 km/h
Độ ẩm

22%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

14°

Gió
2.67 km/h
Độ ẩm

34%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
1.78 km/h
Độ ẩm

50%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
1.82 km/h
Độ ẩm

60%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
1.67 km/h
Độ ẩm

68%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
1.56 km/h
Độ ẩm

73%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
1.38 km/h
Độ ẩm

76%

T4 17/04
Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
1.33 km/h
Độ ẩm

77%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
1.23 km/h
Độ ẩm

75%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
0.81 km/h
Độ ẩm

73%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Kon Tum trong 12h tới

Thời tiết Kon Tum

mây thưa

20°

mây thưa

Cảm giác như 20°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

05:34/18:01

nhiệt độ

Thấp/Cao

20°

/

40°

Độ ẩm

73%

Áp suất

1012 hPa

Gió

0.53 km/h

Điểm ngưng

15°

Tầm nhìn

10 km

UV

0