Thời tiết Hậu Giang theo giờ

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.18

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
4.98 km/h
Độ ẩm

40%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

10.81

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
5.61 km/h
Độ ẩm

39%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.76

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
6.31 km/h
Độ ẩm

37%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.27

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
6.64 km/h
Độ ẩm

35%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

7.25

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
6.95 km/h
Độ ẩm

32%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
7.38 km/h
Độ ẩm

30%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.84

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
7.49 km/h
Độ ẩm

31%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.26

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
7.41 km/h
Độ ẩm

33%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
6.83 km/h
Độ ẩm

40%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
6.57 km/h
Độ ẩm

49%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
5.53 km/h
Độ ẩm

61%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
4.05 km/h
Độ ẩm

68%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
3.54 km/h
Độ ẩm

70%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
3.46 km/h
Độ ẩm

70%

CN 14/04
Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
3.1 km/h
Độ ẩm

71%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.34 km/h
Độ ẩm

72%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.78 km/h
Độ ẩm

74%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.62 km/h
Độ ẩm

76%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.37 km/h
Độ ẩm

78%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.43 km/h
Độ ẩm

80%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.73 km/h
Độ ẩm

81%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.61

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
3.15 km/h
Độ ẩm

73%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.37

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
4.55 km/h
Độ ẩm

61%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.41

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
4.5 km/h
Độ ẩm

48%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.01

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
4.68 km/h
Độ ẩm

40%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

12.03

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
4.95 km/h
Độ ẩm

36%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

13.21

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
5.04 km/h
Độ ẩm

33%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

12.1

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
5.61 km/h
Độ ẩm

30%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.99

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
6.44 km/h
Độ ẩm

29%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.39

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
7.05 km/h
Độ ẩm

29%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.34

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
7.31 km/h
Độ ẩm

31%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.52

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
7.49 km/h
Độ ẩm

35%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
6.91 km/h
Độ ẩm

41%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
6.5 km/h
Độ ẩm

49%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
5.67 km/h
Độ ẩm

61%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
4.85 km/h
Độ ẩm

68%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
4.56 km/h
Độ ẩm

70%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
3.83 km/h
Độ ẩm

71%

T2 15/04
Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.97 km/h
Độ ẩm

73%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.21 km/h
Độ ẩm

75%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.46 km/h
Độ ẩm

76%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.11 km/h
Độ ẩm

78%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.43 km/h
Độ ẩm

79%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.51 km/h
Độ ẩm

80%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.63 km/h
Độ ẩm

81%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.61

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.44 km/h
Độ ẩm

72%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.32

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
3.76 km/h
Độ ẩm

58%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.47

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
4.04 km/h
Độ ẩm

48%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Hậu Giang trong 12h tới

Thời tiết Hậu Giang

mây đen u ám

32°

mây đen u ám

Cảm giác như 32°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

05:48/18:08

nhiệt độ

Thấp/Cao

27°

/

38°

Độ ẩm

40%

Áp suất

1012 hPa

Gió

4.98 km/h

Điểm ngưng

17°

Tầm nhìn

10 km

UV

8.18