Thời tiết Điện Biên theo giờ

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.83

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
1.53 km/h
Độ ẩm

36%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.97

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
2.08 km/h
Độ ẩm

35%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.63

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
2.44 km/h
Độ ẩm

32%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

7.46

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
2.42 km/h
Độ ẩm

28%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.98

dew_point
Điểm ngưng

14°

Gió
2.72 km/h
Độ ẩm

23%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.73

dew_point
Điểm ngưng

11°

Gió
2.55 km/h
Độ ẩm

19%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.6

dew_point
Điểm ngưng

10°

Gió
2.75 km/h
Độ ẩm

18%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.68

dew_point
Điểm ngưng

11°

Gió
2.39 km/h
Độ ẩm

21%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.25

dew_point
Điểm ngưng

14°

Gió
3 km/h
Độ ẩm

39%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.03

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
1.56 km/h
Độ ẩm

64%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
0.65 km/h
Độ ẩm

69%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
1.04 km/h
Độ ẩm

76%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
1.39 km/h
Độ ẩm

80%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
0.55 km/h
Độ ẩm

76%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
1.07 km/h
Độ ẩm

75%

CN 14/04
Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
0.77 km/h
Độ ẩm

75%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
0.97 km/h
Độ ẩm

75%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
0.59 km/h
Độ ẩm

75%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
0.58 km/h
Độ ẩm

77%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
0.3 km/h
Độ ẩm

78%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
0.07 km/h
Độ ẩm

79%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
0.28 km/h
Độ ẩm

80%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.33

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
0.3 km/h
Độ ẩm

68%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.17

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
0.53 km/h
Độ ẩm

49%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.8

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
1.02 km/h
Độ ẩm

36%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.92

dew_point
Điểm ngưng

14°

Gió
1.49 km/h
Độ ẩm

30%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.83

dew_point
Điểm ngưng

13°

Gió
2 km/h
Độ ẩm

24%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.62

dew_point
Điểm ngưng

12°

Gió
2.14 km/h
Độ ẩm

21%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.15

dew_point
Điểm ngưng

11°

Gió
2.07 km/h
Độ ẩm

19%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.8

dew_point
Điểm ngưng

11°

Gió
1.82 km/h
Độ ẩm

18%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.66

dew_point
Điểm ngưng

11°

Gió
2.63 km/h
Độ ẩm

19%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.05

dew_point
Điểm ngưng

11°

Gió
2.51 km/h
Độ ẩm

22%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.16

dew_point
Điểm ngưng

12°

Gió
2.38 km/h
Độ ẩm

23%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.05

dew_point
Điểm ngưng

12°

Gió
2.3 km/h
Độ ẩm

30%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

13°

Gió
1.66 km/h
Độ ẩm

40%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

13°

Gió
1.46 km/h
Độ ẩm

46%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

14°

Gió
1.34 km/h
Độ ẩm

48%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
1.52 km/h
Độ ẩm

54%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
1.56 km/h
Độ ẩm

63%

T2 15/04
Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
1.22 km/h
Độ ẩm

66%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
1.14 km/h
Độ ẩm

68%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
1.07 km/h
Độ ẩm

70%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
0.75 km/h
Độ ẩm

71%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
0.89 km/h
Độ ẩm

71%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
0.9 km/h
Độ ẩm

71%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
0.53 km/h
Độ ẩm

71%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.26

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
0.29 km/h
Độ ẩm

60%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.95

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
0.75 km/h
Độ ẩm

46%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Điện Biên trong 12h tới

Thời tiết Điện Biên

mây đen u ám

33°

mây đen u ám

Cảm giác như 33°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

05:50/18:26

nhiệt độ

Thấp/Cao

23°

/

40°

Độ ẩm

36%

Áp suất

1011 hPa

Gió

1.53 km/h

Điểm ngưng

16°

Tầm nhìn

10 km

UV

2.83