Thời tiết Quận Thốt Nốt - Cần Thơ theo giờ

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.81

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
4.57 km/h
Độ ẩm

42%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.01

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
4.91 km/h
Độ ẩm

40%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

10.74

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
5.35 km/h
Độ ẩm

39%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.57

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
5.88 km/h
Độ ẩm

37%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

10.73

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
6.2 km/h
Độ ẩm

34%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.35

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
6.38 km/h
Độ ẩm

32%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.94

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
6.52 km/h
Độ ẩm

30%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.13

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
6.45 km/h
Độ ẩm

31%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.56

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
6.34 km/h
Độ ẩm

35%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
6.01 km/h
Độ ẩm

42%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
5.71 km/h
Độ ẩm

53%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
4.91 km/h
Độ ẩm

65%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
3.97 km/h
Độ ẩm

71%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
3.16 km/h
Độ ẩm

71%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.87 km/h
Độ ẩm

72%

CN 14/04
Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.6 km/h
Độ ẩm

73%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.21 km/h
Độ ẩm

75%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.75 km/h
Độ ẩm

77%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.61 km/h
Độ ẩm

79%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.44 km/h
Độ ẩm

81%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.3 km/h
Độ ẩm

82%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.41 km/h
Độ ẩm

83%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.65

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.86 km/h
Độ ẩm

73%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.46

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
4.21 km/h
Độ ẩm

60%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.54

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
4.33 km/h
Độ ẩm

48%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.09

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
4.47 km/h
Độ ẩm

40%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

12

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
4.7 km/h
Độ ẩm

36%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

13.12

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
4.98 km/h
Độ ẩm

32%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

12.03

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
5.45 km/h
Độ ẩm

31%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.13

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
5.95 km/h
Độ ẩm

30%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.45

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
6.42 km/h
Độ ẩm

30%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.36

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
6.53 km/h
Độ ẩm

32%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.61

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
6.52 km/h
Độ ẩm

35%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
6.02 km/h
Độ ẩm

42%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
5.87 km/h
Độ ẩm

54%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
5.2 km/h
Độ ẩm

66%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
4.26 km/h
Độ ẩm

72%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
3.67 km/h
Độ ẩm

73%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
3.2 km/h
Độ ẩm

74%

T2 15/04
Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.63 km/h
Độ ẩm

76%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.99 km/h
Độ ẩm

77%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.3 km/h
Độ ẩm

79%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.94 km/h
Độ ẩm

81%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.23 km/h
Độ ẩm

82%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.24 km/h
Độ ẩm

83%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.35 km/h
Độ ẩm

82%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.62

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.24 km/h
Độ ẩm

70%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.22

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
3.44 km/h
Độ ẩm

57%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Quận Thốt Nốt - Cần Thơ trong 12h tới

Thời tiết Quận Thốt Nốt

mây đen u ám

31°

mây đen u ám

Cảm giác như 31°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

05:47/18:07

nhiệt độ

Thấp/Cao

26°

/

37°

Độ ẩm

40%

Áp suất

1012 hPa

Gió

4.91 km/h

Điểm ngưng

16°

Tầm nhìn

10 km

UV

8.01