Thời tiết Cà Mau theo giờ

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

12.26

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
2.67 km/h
Độ ẩm

32%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.28

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
3.14 km/h
Độ ẩm

33%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.65

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
3.88 km/h
Độ ẩm

34%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.98

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
3.74 km/h
Độ ẩm

38%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.45

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
3.1 km/h
Độ ẩm

42%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.39

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
2.91 km/h
Độ ẩm

47%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
2.69 km/h
Độ ẩm

54%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
2.49 km/h
Độ ẩm

59%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
2.2 km/h
Độ ẩm

65%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.67 km/h
Độ ẩm

68%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.72 km/h
Độ ẩm

70%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.76 km/h
Độ ẩm

72%

T2 22/04
Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.78 km/h
Độ ẩm

74%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.89 km/h
Độ ẩm

76%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.93 km/h
Độ ẩm

78%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.82 km/h
Độ ẩm

80%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.68 km/h
Độ ẩm

82%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.67 km/h
Độ ẩm

83%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.7 km/h
Độ ẩm

84%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.68

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.67 km/h
Độ ẩm

72%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.47

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
2.16 km/h
Độ ẩm

59%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.75

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
2.21 km/h
Độ ẩm

46%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.46

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
1.83 km/h
Độ ẩm

36%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

12.23

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
1.72 km/h
Độ ẩm

30%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

13.13

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
1.96 km/h
Độ ẩm

27%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.86

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
2.42 km/h
Độ ẩm

28%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.61

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
3.1 km/h
Độ ẩm

32%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.96

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
3.87 km/h
Độ ẩm

40%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.96

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
3.83 km/h
Độ ẩm

45%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.6

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
3.96 km/h
Độ ẩm

50%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
3.51 km/h
Độ ẩm

57%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
3.03 km/h
Độ ẩm

63%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.72 km/h
Độ ẩm

71%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.66 km/h
Độ ẩm

76%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.84 km/h
Độ ẩm

80%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.58

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.52 km/h
Độ ẩm

71%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.6

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
1.82 km/h
Độ ẩm

37%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.12

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
2.42 km/h
Độ ẩm

32%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.71

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
3.4 km/h
Độ ẩm

45%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
2.86 km/h
Độ ẩm

59%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
2.05 km/h
Độ ẩm

67%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.91 km/h
Độ ẩm

70%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.68 km/h
Độ ẩm

74%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.65

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.54 km/h
Độ ẩm

65%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.01

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
1.76 km/h
Độ ẩm

35%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.99

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
2.71 km/h
Độ ẩm

29%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.6

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
3.37 km/h
Độ ẩm

43%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
3.13 km/h
Độ ẩm

58%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Cà Mau trong 12h tới

Thời tiết Cà Mau

mây đen u ám

37°

mây đen u ám

Cảm giác như 39°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

05:46/18:09

nhiệt độ

Thấp/Cao

25°

/

37°

Độ ẩm

33%

Áp suất

1006 hPa

Gió

3.14 km/h

Điểm ngưng

18°

Tầm nhìn

10 km

UV

11.28