Thời tiết Bình Thuận theo giờ

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.34 km/h
Độ ẩm

87%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.52 km/h
Độ ẩm

88%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.73 km/h
Độ ẩm

88%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.93 km/h
Độ ẩm

89%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.03

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.88 km/h
Độ ẩm

87%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.97

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
3.09 km/h
Độ ẩm

72%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.23

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
3.4 km/h
Độ ẩm

61%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.72

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
3.9 km/h
Độ ẩm

54%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

10.47

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
4.39 km/h
Độ ẩm

51%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

13.15

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
5.07 km/h
Độ ẩm

49%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

13.9

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
5.45 km/h
Độ ẩm

48%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

12.34

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
5.73 km/h
Độ ẩm

49%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.92

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
6.3 km/h
Độ ẩm

52%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.14

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
6.13 km/h
Độ ẩm

57%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.11

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
5.84 km/h
Độ ẩm

63%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.48

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
5.03 km/h
Độ ẩm

69%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
4.06 km/h
Độ ẩm

79%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
3.85 km/h
Độ ẩm

86%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
4.01 km/h
Độ ẩm

89%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
4.07 km/h
Độ ẩm

89%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
3.98 km/h
Độ ẩm

89%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
3.9 km/h
Độ ẩm

89%

T3 16/04
Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
3.77 km/h
Độ ẩm

89%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
3.6 km/h
Độ ẩm

89%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
3.5 km/h
Độ ẩm

89%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
3.44 km/h
Độ ẩm

89%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
3.12 km/h
Độ ẩm

90%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.9 km/h
Độ ẩm

91%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.03

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.76 km/h
Độ ẩm

90%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.94

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.83 km/h
Độ ẩm

77%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.18

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
2.96 km/h
Độ ẩm

63%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.64

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
3.33 km/h
Độ ẩm

55%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

10.39

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
4.32 km/h
Độ ẩm

51%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

13.21

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
5.65 km/h
Độ ẩm

52%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

13.93

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
6.16 km/h
Độ ẩm

54%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

12.38

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
6.5 km/h
Độ ẩm

56%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.05

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
7.2 km/h
Độ ẩm

59%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.2

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
6.73 km/h
Độ ẩm

62%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.14

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
6.09 km/h
Độ ẩm

66%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.49

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
5.44 km/h
Độ ẩm

73%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
4.91 km/h
Độ ẩm

82%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
4.66 km/h
Độ ẩm

87%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
4.44 km/h
Độ ẩm

88%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
4.16 km/h
Độ ẩm

88%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
3.74 km/h
Độ ẩm

89%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
3.5 km/h
Độ ẩm

89%

T4 17/04
Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
3.47 km/h
Độ ẩm

89%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
3.3 km/h
Độ ẩm

90%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Bình Thuận trong 12h tới

Thời tiết Bình Thuận

mây rải rác

25°

mây rải rác

Cảm giác như 25°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

05:36/17:58

nhiệt độ

Thấp/Cao

24°

/

33°

Độ ẩm

87%

Áp suất

1011 hPa

Gió

2.34 km/h

Điểm ngưng

22°

Tầm nhìn

10 km

UV

0