Thời tiết Bình Dương theo giờ

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
3.76 km/h
Độ ẩm

75%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
3.12 km/h
Độ ẩm

76%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.64 km/h
Độ ẩm

77%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2 km/h
Độ ẩm

77%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.74

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
3.43 km/h
Độ ẩm

71%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.62

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
4.26 km/h
Độ ẩm

61%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.75

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
4.29 km/h
Độ ẩm

46%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.33

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
4.34 km/h
Độ ẩm

39%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.94

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
4.28 km/h
Độ ẩm

34%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

12.87

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
4.07 km/h
Độ ẩm

29%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.7

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
3.97 km/h
Độ ẩm

25%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.81

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
4 km/h
Độ ẩm

22%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.23

dew_point
Điểm ngưng

14°

Gió
4.35 km/h
Độ ẩm

21%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.23

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
5.65 km/h
Độ ẩm

22%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.57

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
8.24 km/h
Độ ẩm

29%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
8.69 km/h
Độ ẩm

39%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
8.51 km/h
Độ ẩm

48%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
7.68 km/h
Độ ẩm

60%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
7.17 km/h
Độ ẩm

67%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
5.65 km/h
Độ ẩm

70%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
4.44 km/h
Độ ẩm

73%

T3 16/04
Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
3.64 km/h
Độ ẩm

75%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
3.68 km/h
Độ ẩm

77%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
3.72 km/h
Độ ẩm

79%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
3.73 km/h
Độ ẩm

79%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.88 km/h
Độ ẩm

80%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
3.23 km/h
Độ ẩm

81%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
3.3 km/h
Độ ẩm

80%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.73

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
4.97 km/h
Độ ẩm

67%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.55

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
5.23 km/h
Độ ẩm

53%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.59

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
4.93 km/h
Độ ẩm

42%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.04

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
4.67 km/h
Độ ẩm

35%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.68

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
4.22 km/h
Độ ẩm

31%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

12.69

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
3.76 km/h
Độ ẩm

28%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.51

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
3.31 km/h
Độ ẩm

24%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.61

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
2.97 km/h
Độ ẩm

22%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.09

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
3.05 km/h
Độ ẩm

21%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.12

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
5.5 km/h
Độ ẩm

23%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.54

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
9.51 km/h
Độ ẩm

35%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
9.14 km/h
Độ ẩm

49%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
8.62 km/h
Độ ẩm

60%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
7.57 km/h
Độ ẩm

67%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
6.62 km/h
Độ ẩm

70%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
5.27 km/h
Độ ẩm

71%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
4.91 km/h
Độ ẩm

70%

T4 17/04
Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
4.51 km/h
Độ ẩm

73%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
4.21 km/h
Độ ẩm

76%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
3.6 km/h
Độ ẩm

80%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Bình Dương trong 12h tới

Thời tiết Bình Dương

mây cụm

27°

mây cụm

Cảm giác như 27°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

05:43/18:05

nhiệt độ

Thấp/Cao

26°

/

41°

Độ ẩm

76%

Áp suất

1010 hPa

Gió

3.12 km/h

Điểm ngưng

22°

Tầm nhìn

10 km

UV

0