mây đen u ám

26°

mây đen u ám

Cảm giác như 26°
Thấp/Cao

24 °/

35 °

Độ ẩm

94 %

Tầm nhìn

7 km

Gió

2.06 km/h

Điểm ngưng

25 °

UV

0

Áp suất

0 hPa

Mặt trời mọc/lặn

5:00/18:00