Thời tiết Huyện Lục Yên - Yên Bái theo giờ

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.05

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.57 km/h
Độ ẩm

57%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.97

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.11 km/h
Độ ẩm

56%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.87

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.72 km/h
Độ ẩm

58%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.1

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.1 km/h
Độ ẩm

59%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
4.01 km/h
Độ ẩm

66%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
3.02 km/h
Độ ẩm

72%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.81 km/h
Độ ẩm

79%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.9 km/h
Độ ẩm

83%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.77 km/h
Độ ẩm

85%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.06 km/h
Độ ẩm

86%

T4 17/04
Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.95 km/h
Độ ẩm

88%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.84 km/h
Độ ẩm

90%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.02 km/h
Độ ẩm

91%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.76 km/h
Độ ẩm

93%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.85 km/h
Độ ẩm

93%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.91 km/h
Độ ẩm

94%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.79 km/h
Độ ẩm

93%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.22

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.62 km/h
Độ ẩm

86%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.68

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.17 km/h
Độ ẩm

79%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.61

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.3 km/h
Độ ẩm

73%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.01

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.64 km/h
Độ ẩm

69%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.63

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2 km/h
Độ ẩm

64%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.81

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.03 km/h
Độ ẩm

59%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.34

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.79 km/h
Độ ẩm

56%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.42

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.06 km/h
Độ ẩm

55%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.82

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.46 km/h
Độ ẩm

55%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.48

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.6 km/h
Độ ẩm

57%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.16

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
3.54 km/h
Độ ẩm

64%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
3.7 km/h
Độ ẩm

71%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
3.73 km/h
Độ ẩm

77%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.48 km/h
Độ ẩm

80%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.09 km/h
Độ ẩm

84%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.16 km/h
Độ ẩm

85%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.58 km/h
Độ ẩm

86%

T5 18/04
Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.88 km/h
Độ ẩm

87%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.53 km/h
Độ ẩm

87%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.04 km/h
Độ ẩm

87%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
1.51 km/h
Độ ẩm

87%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
0.54 km/h
Độ ẩm

88%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
0.78 km/h
Độ ẩm

89%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
0.99 km/h
Độ ẩm

89%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.13

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.17 km/h
Độ ẩm

83%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.56

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.64 km/h
Độ ẩm

77%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.63

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.57 km/h
Độ ẩm

71%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.94

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.8 km/h
Độ ẩm

65%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.25

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
2.04 km/h
Độ ẩm

60%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.98

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.8 km/h
Độ ẩm

56%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.52

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
2.08 km/h
Độ ẩm

54%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Lục Yên - Yên Bái trong 12h tới

Thời tiết Huyện Lục Yên

mây rải rác

33°

mây rải rác

Cảm giác như 37°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

05:39/18:20

nhiệt độ

Thấp/Cao

23°

/

33°

Độ ẩm

56%

Áp suất

1004 hPa

Gió

1.11 km/h

Điểm ngưng

23°

Tầm nhìn

10 km

UV

1.97