Thời tiết Vĩnh Yên - Vĩnh Phúc theo giờ

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.96 km/h
Độ ẩm

94%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.11 km/h
Độ ẩm

95%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.85 km/h
Độ ẩm

95%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.04 km/h
Độ ẩm

94%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.17

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.63 km/h
Độ ẩm

91%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.49

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.61 km/h
Độ ẩm

85%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.96

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.64 km/h
Độ ẩm

78%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.52

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.93 km/h
Độ ẩm

74%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.13

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
3.05 km/h
Độ ẩm

72%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.16

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.95 km/h
Độ ẩm

67%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.52

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
3.03 km/h
Độ ẩm

58%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.52

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
3.92 km/h
Độ ẩm

52%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.07

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
6.13 km/h
Độ ẩm

48%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.6

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
3.03 km/h
Độ ẩm

53%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.07

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
3.6 km/h
Độ ẩm

67%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
7.4 km/h
Độ ẩm

73%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
8.31 km/h
Độ ẩm

74%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
1.94 km/h
Độ ẩm

76%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
1.66 km/h
Độ ẩm

83%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
1.3 km/h
Độ ẩm

87%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
1.7 km/h
Độ ẩm

85%

T3 16/04
Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
0.88 km/h
Độ ẩm

85%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
1.39 km/h
Độ ẩm

86%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
0.85 km/h
Độ ẩm

87%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
1.09 km/h
Độ ẩm

85%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
1.22 km/h
Độ ẩm

84%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
0.86 km/h
Độ ẩm

87%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
0.82 km/h
Độ ẩm

87%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.28

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
0.27 km/h
Độ ẩm

82%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.22

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.64 km/h
Độ ẩm

75%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.77

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
2 km/h
Độ ẩm

67%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.67

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
2.42 km/h
Độ ẩm

60%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

7.08

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
3.14 km/h
Độ ẩm

53%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

7.68

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
4.17 km/h
Độ ẩm

49%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.95

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
4.56 km/h
Độ ẩm

45%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.15

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
5.97 km/h
Độ ẩm

42%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.4

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
6.5 km/h
Độ ẩm

42%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.04

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
7.23 km/h
Độ ẩm

50%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.21

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
4.87 km/h
Độ ẩm

58%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
5.84 km/h
Độ ẩm

65%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
3.64 km/h
Độ ẩm

71%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
3.64 km/h
Độ ẩm

77%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
5.12 km/h
Độ ẩm

83%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
3.59 km/h
Độ ẩm

88%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
3.6 km/h
Độ ẩm

91%

T4 17/04
Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
3.22 km/h
Độ ẩm

93%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.8 km/h
Độ ẩm

93%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.73 km/h
Độ ẩm

92%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Vĩnh Yên - Vĩnh Phúc trong 12h tới

Thời tiết Vĩnh Yên

mây đen u ám

26°

mây đen u ám

Cảm giác như 27°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

05:38/18:16

nhiệt độ

Thấp/Cao

23°

/

35°

Độ ẩm

95%

Áp suất

1008 hPa

Gió

2.11 km/h

Điểm ngưng

25°

Tầm nhìn

10 km

UV

0