Thời tiết Huyện Bình Tân - Vĩnh Long theo giờ

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

7.36

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
5.11 km/h
Độ ẩm

35%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.27

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
5.58 km/h
Độ ẩm

34%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

7.95

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
6.05 km/h
Độ ẩm

33%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.03

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
6.37 km/h
Độ ẩm

33%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.21

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
6.2 km/h
Độ ẩm

32%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.44

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
5.93 km/h
Độ ẩm

32%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.74

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
6.05 km/h
Độ ẩm

34%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.49

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
6.49 km/h
Độ ẩm

37%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
5.95 km/h
Độ ẩm

43%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
5.39 km/h
Độ ẩm

55%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
4.98 km/h
Độ ẩm

68%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
4.59 km/h
Độ ẩm

75%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
3.35 km/h
Độ ẩm

76%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.5 km/h
Độ ẩm

77%

CN 14/04
Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.39 km/h
Độ ẩm

78%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.24 km/h
Độ ẩm

80%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.94 km/h
Độ ẩm

82%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.88 km/h
Độ ẩm

83%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.93 km/h
Độ ẩm

84%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.81 km/h
Độ ẩm

86%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.54 km/h
Độ ẩm

86%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.68

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.79 km/h
Độ ẩm

72%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.54

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
4.44 km/h
Độ ẩm

59%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.6

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
4.47 km/h
Độ ẩm

47%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.06

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
4.68 km/h
Độ ẩm

39%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.67

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
4.95 km/h
Độ ẩm

35%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

12.54

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
5.29 km/h
Độ ẩm

32%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.27

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
5.8 km/h
Độ ẩm

30%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.41

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
6.04 km/h
Độ ẩm

30%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.94

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
6.07 km/h
Độ ẩm

30%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.1

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
5.77 km/h
Độ ẩm

32%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.53

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
5.7 km/h
Độ ẩm

34%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
5.66 km/h
Độ ẩm

40%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
5.74 km/h
Độ ẩm

52%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
5.69 km/h
Độ ẩm

66%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
5.02 km/h
Độ ẩm

75%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
3.6 km/h
Độ ẩm

77%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.68 km/h
Độ ẩm

78%

T2 15/04
Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.39 km/h
Độ ẩm

79%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.97 km/h
Độ ẩm

80%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.42 km/h
Độ ẩm

81%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.38 km/h
Độ ẩm

82%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.49 km/h
Độ ẩm

84%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.45 km/h
Độ ẩm

87%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.29 km/h
Độ ẩm

87%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.71

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.09 km/h
Độ ẩm

74%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.5

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
3.13 km/h
Độ ẩm

62%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.57

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
3.78 km/h
Độ ẩm

52%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Bình Tân - Vĩnh Long trong 12h tới

Thời tiết Huyện Bình Tân

mây đen u ám

33°

mây đen u ám

Cảm giác như 33°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

05:46/18:06

nhiệt độ

Thấp/Cao

26°

/

37°

Độ ẩm

34%

Áp suất

1011 hPa

Gió

5.58 km/h

Điểm ngưng

15°

Tầm nhìn

10 km

UV

9.27