Thời tiết Huyện Cai Lậy - Tiền Giang theo giờ

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.45

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
4.64 km/h
Độ ẩm

49%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

7.36

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
4.94 km/h
Độ ẩm

48%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.27

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
5.16 km/h
Độ ẩm

46%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

7.95

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
5.27 km/h
Độ ẩm

45%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.03

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
5.09 km/h
Độ ẩm

41%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.21

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
5.18 km/h
Độ ẩm

40%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.44

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
5.23 km/h
Độ ẩm

41%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.74

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
5.22 km/h
Độ ẩm

42%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.49

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
5.16 km/h
Độ ẩm

45%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
4.8 km/h
Độ ẩm

55%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
4.13 km/h
Độ ẩm

66%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
3.98 km/h
Độ ẩm

72%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
4.02 km/h
Độ ẩm

74%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
3.85 km/h
Độ ẩm

74%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
3.33 km/h
Độ ẩm

75%

CN 14/04
Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
3.05 km/h
Độ ẩm

76%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.79 km/h
Độ ẩm

77%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.64 km/h
Độ ẩm

78%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.29 km/h
Độ ẩm

80%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.16 km/h
Độ ẩm

81%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.21 km/h
Độ ẩm

82%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.01 km/h
Độ ẩm

81%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.68

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
3.23 km/h
Độ ẩm

70%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.54

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
4.35 km/h
Độ ẩm

58%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.6

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
4.64 km/h
Độ ẩm

49%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.06

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
4.76 km/h
Độ ẩm

44%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.67

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
4.91 km/h
Độ ẩm

40%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

12.54

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
5.02 km/h
Độ ẩm

39%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.27

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
5.06 km/h
Độ ẩm

38%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.41

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
5.01 km/h
Độ ẩm

38%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.94

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
4.86 km/h
Độ ẩm

38%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.1

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
4.9 km/h
Độ ẩm

39%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.53

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
5.01 km/h
Độ ẩm

42%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
4.52 km/h
Độ ẩm

53%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
4.15 km/h
Độ ẩm

64%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
3.96 km/h
Độ ẩm

72%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
3.94 km/h
Độ ẩm

75%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
3.67 km/h
Độ ẩm

76%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.7 km/h
Độ ẩm

77%

T2 15/04
Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.78 km/h
Độ ẩm

80%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.51 km/h
Độ ẩm

81%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.53 km/h
Độ ẩm

80%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.76 km/h
Độ ẩm

80%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.52 km/h
Độ ẩm

86%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.23 km/h
Độ ẩm

88%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.97 km/h
Độ ẩm

88%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.71

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.58 km/h
Độ ẩm

76%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.5

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.62 km/h
Độ ẩm

64%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Cai Lậy - Tiền Giang trong 12h tới

Thời tiết Huyện Cai Lậy

mây đen u ám

33°

mây đen u ám

Cảm giác như 36°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

05:44/18:05

nhiệt độ

Thấp/Cao

27°

/

35°

Độ ẩm

49%

Áp suất

1012 hPa

Gió

4.64 km/h

Điểm ngưng

21°

Tầm nhìn

10 km

UV

4.45