Thời tiết Huyện Yên Định - Thanh Hóa theo giờ

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.47

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
5.35 km/h
Độ ẩm

68%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.23

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
5.4 km/h
Độ ẩm

69%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.43

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
5.22 km/h
Độ ẩm

70%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

9.69 km

UV

0.24

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.58 km/h
Độ ẩm

78%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.6 km/h
Độ ẩm

81%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
3.21 km/h
Độ ẩm

88%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.23 km/h
Độ ẩm

90%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.76 km/h
Độ ẩm

91%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.36 km/h
Độ ẩm

92%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.09 km/h
Độ ẩm

91%

T4 17/04
Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.4 km/h
Độ ẩm

91%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
3.08 km/h
Độ ẩm

93%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.61 km/h
Độ ẩm

95%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.01 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.76 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.93 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.83 km/h
Độ ẩm

95%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.44

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.27 km/h
Độ ẩm

90%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.54

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.35 km/h
Độ ẩm

83%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.35

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.72 km/h
Độ ẩm

75%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.61

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
3.34 km/h
Độ ẩm

68%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

7.53

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
3.64 km/h
Độ ẩm

65%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.16

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
3.87 km/h
Độ ẩm

64%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

7.36

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
4.1 km/h
Độ ẩm

63%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.41

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
4.56 km/h
Độ ẩm

67%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.2

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
4.79 km/h
Độ ẩm

71%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.81

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.63 km/h
Độ ẩm

80%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.07

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
3.4 km/h
Độ ẩm

84%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.02 km/h
Độ ẩm

84%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

6.493 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
6.51 km/h
Độ ẩm

89%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
7.01 km/h
Độ ẩm

81%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
3.6 km/h
Độ ẩm

79%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
3.22 km/h
Độ ẩm

89%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.89 km/h
Độ ẩm

88%

T5 18/04
Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.7 km/h
Độ ẩm

90%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.52 km/h
Độ ẩm

93%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.71 km/h
Độ ẩm

93%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.9 km/h
Độ ẩm

92%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.4 km/h
Độ ẩm

93%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.08 km/h
Độ ẩm

94%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.19 km/h
Độ ẩm

94%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.25

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.05 km/h
Độ ẩm

90%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.59 km/h
Độ ẩm

84%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.45

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.29 km/h
Độ ẩm

77%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.92

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.88 km/h
Độ ẩm

70%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.84

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.59 km/h
Độ ẩm

65%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

7.5

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
3.62 km/h
Độ ẩm

64%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.8

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
3.78 km/h
Độ ẩm

64%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Yên Định - Thanh Hóa trong 12h tới

Thời tiết Huyện Yên Định

bầu trời quang đãng

29°

bầu trời quang đãng

Cảm giác như 33°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

05:38/18:14

nhiệt độ

Thấp/Cao

23°

/

31°

Độ ẩm

69%

Áp suất

1005 hPa

Gió

5.4 km/h

Điểm ngưng

23°

Tầm nhìn

10 km

UV

3.23