Thời tiết Huyện Nông Cống - Thanh Hóa theo giờ

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.16 km/h
Độ ẩm

92%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.13 km/h
Độ ẩm

93%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.43 km/h
Độ ẩm

94%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.37 km/h
Độ ẩm

95%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.36

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.1 km/h
Độ ẩm

88%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.13

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.63 km/h
Độ ẩm

79%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.64

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
3.02 km/h
Độ ẩm

71%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.55

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
3.78 km/h
Độ ẩm

66%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.05

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
4.57 km/h
Độ ẩm

63%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.67

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
5.14 km/h
Độ ẩm

62%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.01

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
5.26 km/h
Độ ẩm

64%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.46

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
5.41 km/h
Độ ẩm

65%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.57

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
5.56 km/h
Độ ẩm

69%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.1

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
4.5 km/h
Độ ẩm

72%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.06

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.43 km/h
Độ ẩm

79%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.96 km/h
Độ ẩm

83%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.48 km/h
Độ ẩm

87%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.72 km/h
Độ ẩm

85%

Áp suất

1014 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
3.86 km/h
Độ ẩm

80%

Áp suất

1014 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
1.46 km/h
Độ ẩm

86%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

7.536 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
2.83 km/h
Độ ẩm

88%

T3 16/04
Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.36 km/h
Độ ẩm

89%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
3.3 km/h
Độ ẩm

89%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
2.96 km/h
Độ ẩm

89%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
2.45 km/h
Độ ẩm

87%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
2.29 km/h
Độ ẩm

89%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.9 km/h
Độ ẩm

89%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
2.43 km/h
Độ ẩm

92%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.42

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
2.26 km/h
Độ ẩm

85%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.53

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.89 km/h
Độ ẩm

82%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.2

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
3.27 km/h
Độ ẩm

73%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.18

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
3.09 km/h
Độ ẩm

66%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.73

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
3.56 km/h
Độ ẩm

61%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.99

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
4.06 km/h
Độ ẩm

67%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

7.37

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
4.65 km/h
Độ ẩm

64%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.47

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
4.85 km/h
Độ ẩm

61%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.23

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
4.64 km/h
Độ ẩm

65%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.43

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
3.6 km/h
Độ ẩm

67%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.24

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.75 km/h
Độ ẩm

78%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.56 km/h
Độ ẩm

86%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
4.35 km/h
Độ ẩm

90%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
3.34 km/h
Độ ẩm

92%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
3.02 km/h
Độ ẩm

93%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.82 km/h
Độ ẩm

94%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.63 km/h
Độ ẩm

93%

T4 17/04
Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.26 km/h
Độ ẩm

94%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.98 km/h
Độ ẩm

95%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.15 km/h
Độ ẩm

96%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Nông Cống - Thanh Hóa trong 12h tới

Thời tiết Huyện Nông Cống

mây rải rác

24°

mây rải rác

Cảm giác như 25°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

05:38/18:14

nhiệt độ

Thấp/Cao

23°

/

31°

Độ ẩm

92%

Áp suất

1007 hPa

Gió

2.16 km/h

Điểm ngưng

23°

Tầm nhìn

10 km

UV

0