Thời tiết Huyện Lang Chánh - Thanh Hóa theo giờ

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.49

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
3.55 km/h
Độ ẩm

85%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

9.693 km

UV

0.8

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
4.54 km/h
Độ ẩm

89%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

4.108 km

UV

0.02

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
4.49 km/h
Độ ẩm

91%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

8.932 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
5.23 km/h
Độ ẩm

90%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

9.591 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
6.51 km/h
Độ ẩm

85%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
5.72 km/h
Độ ẩm

85%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
2.81 km/h
Độ ẩm

86%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
3.89 km/h
Độ ẩm

87%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
3.69 km/h
Độ ẩm

89%

T5 25/04
Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.33 km/h
Độ ẩm

90%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.67 km/h
Độ ẩm

92%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.94 km/h
Độ ẩm

93%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.19 km/h
Độ ẩm

93%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.85 km/h
Độ ẩm

94%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.93 km/h
Độ ẩm

95%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.01

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.61 km/h
Độ ẩm

94%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.56

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.69 km/h
Độ ẩm

90%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.65

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.72 km/h
Độ ẩm

85%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.58

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.91 km/h
Độ ẩm

79%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.97

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.62 km/h
Độ ẩm

72%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.99

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.79 km/h
Độ ẩm

67%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.58

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
3.42 km/h
Độ ẩm

65%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.84

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
3.44 km/h
Độ ẩm

64%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.71

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.14 km/h
Độ ẩm

63%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.2

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
3.18 km/h
Độ ẩm

69%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.1

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
3.82 km/h
Độ ẩm

76%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.29

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.83 km/h
Độ ẩm

87%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
3.43 km/h
Độ ẩm

90%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.64 km/h
Độ ẩm

92%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
3.26 km/h
Độ ẩm

93%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.82 km/h
Độ ẩm

91%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.03 km/h
Độ ẩm

90%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.53 km/h
Độ ẩm

92%

T6 26/04
Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.4 km/h
Độ ẩm

92%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.81 km/h
Độ ẩm

92%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.97 km/h
Độ ẩm

93%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.69 km/h
Độ ẩm

94%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.76 km/h
Độ ẩm

94%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.93 km/h
Độ ẩm

95%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.07

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.13 km/h
Độ ẩm

93%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.25

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.68 km/h
Độ ẩm

85%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.28

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.8 km/h
Độ ẩm

77%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.56

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.73 km/h
Độ ẩm

68%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.34

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.83 km/h
Độ ẩm

60%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.48

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.95 km/h
Độ ẩm

51%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.96

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.07 km/h
Độ ẩm

45%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.27

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.06 km/h
Độ ẩm

42%

Áp suất

998 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.44

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
3.05 km/h
Độ ẩm

45%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Lang Chánh - Thanh Hóa trong 12h tới

Thời tiết Huyện Lang Chánh

mây đen u ám

27°

mây đen u ám

Cảm giác như 30°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

05:32/18:17

nhiệt độ

Thấp/Cao

24°

/

30°

Độ ẩm

89%

Áp suất

1003 hPa

Gió

4.54 km/h

Điểm ngưng

25°

Tầm nhìn

9.693 km

UV

0.8