Thời tiết Thị xã Trảng Bàng - Tây Ninh theo giờ

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

7.99

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
3.18 km/h
Độ ẩm

44%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

10.24

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
2.82 km/h
Độ ẩm

42%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.1

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
2.07 km/h
Độ ẩm

39%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

7.64

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
1.79 km/h
Độ ẩm

34%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.97

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
2.2 km/h
Độ ẩm

28%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.46

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
6.41 km/h
Độ ẩm

30%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.35

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
7.1 km/h
Độ ẩm

35%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.43

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
7.68 km/h
Độ ẩm

39%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
7.98 km/h
Độ ẩm

47%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
8.09 km/h
Độ ẩm

53%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
6.82 km/h
Độ ẩm

57%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
6.02 km/h
Độ ẩm

59%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
5.28 km/h
Độ ẩm

60%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
4.68 km/h
Độ ẩm

63%

CN 14/04
Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
4.63 km/h
Độ ẩm

66%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
4.43 km/h
Độ ẩm

69%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
4.38 km/h
Độ ẩm

72%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
4.31 km/h
Độ ẩm

73%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
3.68 km/h
Độ ẩm

75%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.67 km/h
Độ ẩm

77%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.22 km/h
Độ ẩm

78%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.67

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
3.71 km/h
Độ ẩm

70%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.35

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
4.22 km/h
Độ ẩm

58%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.22

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
4.15 km/h
Độ ẩm

46%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.55

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
3.81 km/h
Độ ẩm

39%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

10.88

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
3.31 km/h
Độ ẩm

34%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.77

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
2.7 km/h
Độ ẩm

30%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

10.69

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
2.56 km/h
Độ ẩm

27%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

7.88

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
2.7 km/h
Độ ẩm

25%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.58

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
2.72 km/h
Độ ẩm

23%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.92

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
2.96 km/h
Độ ẩm

22%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.48

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
6.74 km/h
Độ ẩm

28%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
9.32 km/h
Độ ẩm

43%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
8.83 km/h
Độ ẩm

51%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
7.41 km/h
Độ ẩm

58%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
6.2 km/h
Độ ẩm

64%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
5.28 km/h
Độ ẩm

66%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
5.01 km/h
Độ ẩm

68%

T2 15/04
Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
4.9 km/h
Độ ẩm

71%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
4.53 km/h
Độ ẩm

74%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
4.17 km/h
Độ ẩm

76%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
3.7 km/h
Độ ẩm

78%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.58 km/h
Độ ẩm

80%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.16 km/h
Độ ẩm

81%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.96 km/h
Độ ẩm

81%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.71

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.63 km/h
Độ ẩm

73%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.44

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
3.51 km/h
Độ ẩm

63%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.85

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
3.47 km/h
Độ ẩm

51%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Thị xã Trảng Bàng - Tây Ninh trong 12h tới

Thời tiết Thị xã Trảng Bàng

mây đen u ám

35°

mây đen u ám

Cảm giác như 37°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

05:44/18:06

nhiệt độ

Thấp/Cao

28°

/

39°

Độ ẩm

44%

Áp suất

1011 hPa

Gió

3.18 km/h

Điểm ngưng

20°

Tầm nhìn

10 km

UV

7.99