Thời tiết Thành Phố Tây Ninh - Tây Ninh theo giờ

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.51

dew_point
Điểm ngưng

14°

Gió
2.25 km/h
Độ ẩm

21%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.61

dew_point
Điểm ngưng

14°

Gió
2.29 km/h
Độ ẩm

20%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.09

dew_point
Điểm ngưng

13°

Gió
2.38 km/h
Độ ẩm

19%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.12

dew_point
Điểm ngưng

13°

Gió
3.2 km/h
Độ ẩm

19%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.54

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
7.21 km/h
Độ ẩm

25%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
9.39 km/h
Độ ẩm

40%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
9 km/h
Độ ẩm

56%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
8.08 km/h
Độ ẩm

64%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
6.6 km/h
Độ ẩm

69%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
5.02 km/h
Độ ẩm

71%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
4.67 km/h
Độ ẩm

72%

T4 17/04
Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
4.85 km/h
Độ ẩm

74%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
4.42 km/h
Độ ẩm

75%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
4 km/h
Độ ẩm

77%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
3.32 km/h
Độ ẩm

78%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.86 km/h
Độ ẩm

80%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.3 km/h
Độ ẩm

82%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.74 km/h
Độ ẩm

82%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.74

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.85 km/h
Độ ẩm

73%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.58

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
3.19 km/h
Độ ẩm

62%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.46

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
3.12 km/h
Độ ẩm

52%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.19

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
2.98 km/h
Độ ẩm

43%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.56

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
3.1 km/h
Độ ẩm

36%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

12.53

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
3 km/h
Độ ẩm

31%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.4

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
3 km/h
Độ ẩm

27%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

7.4

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
2.69 km/h
Độ ẩm

25%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.48

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
2.42 km/h
Độ ẩm

22%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.04

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
2.28 km/h
Độ ẩm

21%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.54

dew_point
Điểm ngưng

14°

Gió
3.37 km/h
Độ ẩm

22%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
5.81 km/h
Độ ẩm

30%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
7.78 km/h
Độ ẩm

42%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
7.1 km/h
Độ ẩm

50%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
6.58 km/h
Độ ẩm

58%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
5.99 km/h
Độ ẩm

63%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
4.76 km/h
Độ ẩm

66%

T5 18/04
Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
4.02 km/h
Độ ẩm

69%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
4.09 km/h
Độ ẩm

71%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
3.61 km/h
Độ ẩm

73%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
3.22 km/h
Độ ẩm

75%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.48 km/h
Độ ẩm

77%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.86 km/h
Độ ẩm

79%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.4 km/h
Độ ẩm

78%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.74

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.31 km/h
Độ ẩm

70%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.6

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.6 km/h
Độ ẩm

60%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.77

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
2.89 km/h
Độ ẩm

50%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.36

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
3.2 km/h
Độ ẩm

43%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

12.11

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
3.38 km/h
Độ ẩm

37%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

13.08

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
3.42 km/h
Độ ẩm

33%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Thành Phố Tây Ninh - Tây Ninh trong 12h tới

Thời tiết Thành Phố Tây Ninh

bầu trời quang đãng

41°

bầu trời quang đãng

Cảm giác như 41°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

05:43/18:06

nhiệt độ

Thấp/Cao

26°

/

41°

Độ ẩm

20%

Áp suất

1005 hPa

Gió

2.29 km/h

Điểm ngưng

14°

Tầm nhìn

10 km

UV

8.61