Thời tiết Thành Phố Sơn La - Sơn La theo giờ

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4

dew_point
Điểm ngưng

11°

Gió
0.78 km/h
Độ ẩm

19%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.39

dew_point
Điểm ngưng

11°

Gió
1.24 km/h
Độ ẩm

18%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.3

dew_point
Điểm ngưng

11°

Gió
1.03 km/h
Độ ẩm

19%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.04

dew_point
Điểm ngưng

11°

Gió
1.24 km/h
Độ ẩm

19%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.88

dew_point
Điểm ngưng

Gió
0.79 km/h
Độ ẩm

16%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.25

dew_point
Điểm ngưng

Gió
1.16 km/h
Độ ẩm

16%

Áp suất

998 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.22

dew_point
Điểm ngưng

Gió
0.5 km/h
Độ ẩm

19%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.11

dew_point
Điểm ngưng

12°

Gió
1.88 km/h
Độ ẩm

31%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
2.1 km/h
Độ ẩm

48%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
2.06 km/h
Độ ẩm

60%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
1.61 km/h
Độ ẩm

70%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
1.72 km/h
Độ ẩm

73%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.8 km/h
Độ ẩm

76%

T2 22/04
Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.81 km/h
Độ ẩm

80%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.42 km/h
Độ ẩm

86%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.23 km/h
Độ ẩm

90%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.36 km/h
Độ ẩm

92%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.38 km/h
Độ ẩm

91%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.47 km/h
Độ ẩm

92%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.37 km/h
Độ ẩm

92%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.43

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.93 km/h
Độ ẩm

83%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.49

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.92 km/h
Độ ẩm

71%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.54

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
1.72 km/h
Độ ẩm

57%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.02

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
1.35 km/h
Độ ẩm

42%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

7.9

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
0.63 km/h
Độ ẩm

30%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.62

dew_point
Điểm ngưng

14°

Gió
0.31 km/h
Độ ẩm

23%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

7.57

dew_point
Điểm ngưng

10°

Gió
1.93 km/h
Độ ẩm

16%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.02

dew_point
Điểm ngưng

Gió
3.62 km/h
Độ ẩm

13%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.41

dew_point
Điểm ngưng

Gió
3.8 km/h
Độ ẩm

14%

Áp suất

998 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.5

dew_point
Điểm ngưng

Gió
4.29 km/h
Độ ẩm

16%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.35

dew_point
Điểm ngưng

Gió
2.29 km/h
Độ ẩm

18%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.02

dew_point
Điểm ngưng

10°

Gió
1.28 km/h
Độ ẩm

23%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

13°

Gió
2.13 km/h
Độ ẩm

35%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
2.54 km/h
Độ ẩm

74%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.6 km/h
Độ ẩm

86%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.94 km/h
Độ ẩm

93%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.43

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.72 km/h
Độ ẩm

83%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.28

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
2.26 km/h
Độ ẩm

46%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.45

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
2.26 km/h
Độ ẩm

31%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.03

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
3.05 km/h
Độ ẩm

43%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
2.67 km/h
Độ ẩm

74%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
2.06 km/h
Độ ẩm

84%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
1.49 km/h
Độ ẩm

87%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
1.46 km/h
Độ ẩm

88%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.15

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
1.05 km/h
Độ ẩm

87%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.09

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
1.09 km/h
Độ ẩm

56%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.29

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
0.59 km/h
Độ ẩm

43%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.22

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
2.25 km/h
Độ ẩm

56%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Thành Phố Sơn La - Sơn La trong 12h tới

Thời tiết Thành Phố Sơn La

mây rải rác

39°

mây rải rác

Cảm giác như 38°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

05:40/18:25

nhiệt độ

Thấp/Cao

23°

/

39°

Độ ẩm

18%

Áp suất

1002 hPa

Gió

1.24 km/h

Điểm ngưng

11°

Tầm nhìn

10 km

UV

4.39