Thời tiết Huyện Quỳnh Nhai - Sơn La theo giờ

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.89

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
0.45 km/h
Độ ẩm

28%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.74

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
1.11 km/h
Độ ẩm

26%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

7.51

dew_point
Điểm ngưng

14°

Gió
1.67 km/h
Độ ẩm

25%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.84

dew_point
Điểm ngưng

14°

Gió
2.21 km/h
Độ ẩm

23%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.7

dew_point
Điểm ngưng

12°

Gió
3.01 km/h
Độ ẩm

20%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.67

dew_point
Điểm ngưng

11°

Gió
2.97 km/h
Độ ẩm

19%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.99

dew_point
Điểm ngưng

10°

Gió
2.37 km/h
Độ ẩm

18%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.32

dew_point
Điểm ngưng

11°

Gió
1.83 km/h
Độ ẩm

21%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

13°

Gió
0.67 km/h
Độ ẩm

30%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
0.76 km/h
Độ ẩm

51%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
1.26 km/h
Độ ẩm

64%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
0.35 km/h
Độ ẩm

74%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
0.99 km/h
Độ ẩm

79%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
1.45 km/h
Độ ẩm

82%

CN 14/04
Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
0.72 km/h
Độ ẩm

84%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
0.49 km/h
Độ ẩm

85%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
0.36 km/h
Độ ẩm

85%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
0.49 km/h
Độ ẩm

88%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
0.66 km/h
Độ ẩm

89%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
0.24 km/h
Độ ẩm

90%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
0.31 km/h
Độ ẩm

90%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.36

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
0.33 km/h
Độ ẩm

78%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.27

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
0.19 km/h
Độ ẩm

64%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.01

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
0.15 km/h
Độ ẩm

49%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.21

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
0.08 km/h
Độ ẩm

37%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.15

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
0.63 km/h
Độ ẩm

28%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.91

dew_point
Điểm ngưng

14°

Gió
1.16 km/h
Độ ẩm

23%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.66

dew_point
Điểm ngưng

13°

Gió
0.5 km/h
Độ ẩm

22%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.16

dew_point
Điểm ngưng

12°

Gió
1.85 km/h
Độ ẩm

20%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.55

dew_point
Điểm ngưng

11°

Gió
1.02 km/h
Độ ẩm

20%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.14

dew_point
Điểm ngưng

10°

Gió
1.54 km/h
Độ ẩm

18%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.3

dew_point
Điểm ngưng

13°

Gió
3.06 km/h
Độ ẩm

29%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
3 km/h
Độ ẩm

50%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
2.42 km/h
Độ ẩm

65%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
2.77 km/h
Độ ẩm

73%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
2.19 km/h
Độ ẩm

75%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
1.71 km/h
Độ ẩm

78%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
1.2 km/h
Độ ẩm

80%

T2 15/04
Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
0.95 km/h
Độ ẩm

81%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
1.12 km/h
Độ ẩm

80%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
0.65 km/h
Độ ẩm

81%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
0.89 km/h
Độ ẩm

81%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
0.96 km/h
Độ ẩm

80%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
0.36 km/h
Độ ẩm

80%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
0.71 km/h
Độ ẩm

78%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.25

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
0.82 km/h
Độ ẩm

66%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.88

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
0.69 km/h
Độ ẩm

57%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.48

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
0.77 km/h
Độ ẩm

51%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Quỳnh Nhai - Sơn La trong 12h tới

Thời tiết Huyện Quỳnh Nhai

mây đen u ám

37°

mây đen u ám

Cảm giác như 37°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

05:46/18:22

nhiệt độ

Thấp/Cao

23°

/

39°

Độ ẩm

26%

Áp suất

1009 hPa

Gió

1.11 km/h

Điểm ngưng

15°

Tầm nhìn

10 km

UV

6.74