Thời tiết Huyện Mai Sơn - Sơn La theo giờ

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.81

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
0.59 km/h
Độ ẩm

27%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4

dew_point
Điểm ngưng

14°

Gió
1.03 km/h
Độ ẩm

25%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.39

dew_point
Điểm ngưng

13°

Gió
0.94 km/h
Độ ẩm

24%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.3

dew_point
Điểm ngưng

12°

Gió
1.15 km/h
Độ ẩm

23%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.04

dew_point
Điểm ngưng

12°

Gió
0.7 km/h
Độ ẩm

22%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.88

dew_point
Điểm ngưng

Gió
1.71 km/h
Độ ẩm

17%

Áp suất

998 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.25

dew_point
Điểm ngưng

Gió
1.55 km/h
Độ ẩm

18%

Áp suất

998 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.22

dew_point
Điểm ngưng

Gió
2.06 km/h
Độ ẩm

15%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.11

dew_point
Điểm ngưng

Gió
0.52 km/h
Độ ẩm

21%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

Gió
1.13 km/h
Độ ẩm

29%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

13°

Gió
1.84 km/h
Độ ẩm

46%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
1.92 km/h
Độ ẩm

61%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
1.73 km/h
Độ ẩm

69%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
1.91 km/h
Độ ẩm

74%

T2 22/04
Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
1.8 km/h
Độ ẩm

78%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.64 km/h
Độ ẩm

83%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.27 km/h
Độ ẩm

86%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.41 km/h
Độ ẩm

87%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.43 km/h
Độ ẩm

90%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.47 km/h
Độ ẩm

93%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.57 km/h
Độ ẩm

94%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.43

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.87 km/h
Độ ẩm

85%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.49

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.96 km/h
Độ ẩm

72%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.54

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
1.81 km/h
Độ ẩm

58%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.02

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
1.52 km/h
Độ ẩm

43%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

7.9

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
0.84 km/h
Độ ẩm

31%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.62

dew_point
Điểm ngưng

14°

Gió
0.36 km/h
Độ ẩm

22%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

7.57

dew_point
Điểm ngưng

11°

Gió
1.42 km/h
Độ ẩm

20%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.02

dew_point
Điểm ngưng

Gió
2.78 km/h
Độ ẩm

15%

Áp suất

998 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.41

dew_point
Điểm ngưng

Gió
2.67 km/h
Độ ẩm

14%

Áp suất

997 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.5

dew_point
Điểm ngưng

Gió
2.11 km/h
Độ ẩm

15%

Áp suất

997 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.35

dew_point
Điểm ngưng

Gió
1.14 km/h
Độ ẩm

17%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.02

dew_point
Điểm ngưng

11°

Gió
1.41 km/h
Độ ẩm

28%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
2.03 km/h
Độ ẩm

46%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
2.41 km/h
Độ ẩm

60%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
2.73 km/h
Độ ẩm

68%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
2.65 km/h
Độ ẩm

78%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
2.13 km/h
Độ ẩm

85%

T3 23/04
Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.79 km/h
Độ ẩm

89%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.73 km/h
Độ ẩm

92%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.69 km/h
Độ ẩm

89%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.24 km/h
Độ ẩm

92%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.74 km/h
Độ ẩm

94%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.88 km/h
Độ ẩm

93%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.99 km/h
Độ ẩm

93%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.43

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.34 km/h
Độ ẩm

81%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.28

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
1.16 km/h
Độ ẩm

42%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.45

dew_point
Điểm ngưng

12°

Gió
1.5 km/h
Độ ẩm

20%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Mai Sơn - Sơn La trong 12h tới

Thời tiết Huyện Mai Sơn

mây thưa

37°

mây thưa

Cảm giác như 36°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

05:40/18:25

nhiệt độ

Thấp/Cao

21°

/

39°

Độ ẩm

25%

Áp suất

1004 hPa

Gió

1.03 km/h

Điểm ngưng

14°

Tầm nhìn

10 km

UV

4