Thời tiết Thành Phố Sóc Trăng - Sóc Trăng theo giờ

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.01

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
6.04 km/h
Độ ẩm

50%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

10.74

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
6.21 km/h
Độ ẩm

49%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.57

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
6.54 km/h
Độ ẩm

46%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

10.73

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
6.78 km/h
Độ ẩm

43%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.35

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
6.71 km/h
Độ ẩm

41%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.94

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
6.54 km/h
Độ ẩm

39%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.13

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
6.18 km/h
Độ ẩm

41%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.56

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
5.88 km/h
Độ ẩm

47%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
5.36 km/h
Độ ẩm

58%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
4.87 km/h
Độ ẩm

68%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
4.99 km/h
Độ ẩm

71%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
5.3 km/h
Độ ẩm

70%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
5.31 km/h
Độ ẩm

70%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
4.57 km/h
Độ ẩm

71%

CN 14/04
Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
3.76 km/h
Độ ẩm

73%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
3.48 km/h
Độ ẩm

74%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
3.4 km/h
Độ ẩm

76%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
3.17 km/h
Độ ẩm

76%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
3.12 km/h
Độ ẩm

77%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
3.32 km/h
Độ ẩm

77%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
3.08 km/h
Độ ẩm

77%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.65

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
4.53 km/h
Độ ẩm

68%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.46

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
5.26 km/h
Độ ẩm

59%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.54

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
5.45 km/h
Độ ẩm

52%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.09

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
5.67 km/h
Độ ẩm

47%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

12

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
6.03 km/h
Độ ẩm

43%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

13.12

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
6.29 km/h
Độ ẩm

41%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

12.03

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
6.38 km/h
Độ ẩm

40%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.13

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
6.42 km/h
Độ ẩm

39%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.45

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
6.29 km/h
Độ ẩm

40%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.36

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
6.11 km/h
Độ ẩm

42%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.61

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
5.59 km/h
Độ ẩm

47%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
5.07 km/h
Độ ẩm

58%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
4.72 km/h
Độ ẩm

68%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
4.83 km/h
Độ ẩm

72%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
5.11 km/h
Độ ẩm

73%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
4.81 km/h
Độ ẩm

73%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
4.07 km/h
Độ ẩm

74%

T2 15/04
Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
3.38 km/h
Độ ẩm

74%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.93 km/h
Độ ẩm

76%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.13 km/h
Độ ẩm

78%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.55 km/h
Độ ẩm

79%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2 km/h
Độ ẩm

77%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.49 km/h
Độ ẩm

73%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.52 km/h
Độ ẩm

72%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.62

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
3.31 km/h
Độ ẩm

68%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.22

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
3.57 km/h
Độ ẩm

60%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.15

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
4.01 km/h
Độ ẩm

53%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Thành Phố Sóc Trăng - Sóc Trăng trong 12h tới

Thời tiết Thành Phố Sóc Trăng

mây cụm

33°

mây cụm

Cảm giác như 35°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

05:46/18:06

nhiệt độ

Thấp/Cao

27°

/

34°

Độ ẩm

50%

Áp suất

1012 hPa

Gió

6.04 km/h

Điểm ngưng

21°

Tầm nhìn

10 km

UV

8.01