Thời tiết Huyện Trần Đề - Sóc Trăng theo giờ

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

12.24

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
4.57 km/h
Độ ẩm

41%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

13.35

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
5.22 km/h
Độ ẩm

40%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.99

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
5.85 km/h
Độ ẩm

39%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.22

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
6.11 km/h
Độ ẩm

39%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.43

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
6.16 km/h
Độ ẩm

39%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.69

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
5.88 km/h
Độ ẩm

43%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.15

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
5.86 km/h
Độ ẩm

49%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
5.55 km/h
Độ ẩm

59%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
4.68 km/h
Độ ẩm

64%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
4.1 km/h
Độ ẩm

66%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
3.7 km/h
Độ ẩm

66%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
3.34 km/h
Độ ẩm

67%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
3.08 km/h
Độ ẩm

69%

T2 22/04
Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.81 km/h
Độ ẩm

70%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.75 km/h
Độ ẩm

72%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.46 km/h
Độ ẩm

73%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.22 km/h
Độ ẩm

74%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.81 km/h
Độ ẩm

75%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.65 km/h
Độ ẩm

76%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.98 km/h
Độ ẩm

75%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.66

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.69 km/h
Độ ẩm

67%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.45

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
3.5 km/h
Độ ẩm

59%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.66

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
3.98 km/h
Độ ẩm

50%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.5

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
4.27 km/h
Độ ẩm

44%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

12.38

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
4.5 km/h
Độ ẩm

39%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

13.41

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
4.87 km/h
Độ ẩm

36%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

12.28

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
5.47 km/h
Độ ẩm

35%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.06

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
5.95 km/h
Độ ẩm

36%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.25

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
6.1 km/h
Độ ẩm

38%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.33

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
6.07 km/h
Độ ẩm

41%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.39

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
5.95 km/h
Độ ẩm

47%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
5.54 km/h
Độ ẩm

56%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
4.73 km/h
Độ ẩm

62%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
4.23 km/h
Độ ẩm

63%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
3.62 km/h
Độ ẩm

63%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
3.17 km/h
Độ ẩm

63%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
2.86 km/h
Độ ẩm

64%

T3 23/04
Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
2.94 km/h
Độ ẩm

66%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.85 km/h
Độ ẩm

67%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.16 km/h
Độ ẩm

69%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.04 km/h
Độ ẩm

71%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.07 km/h
Độ ẩm

72%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.04 km/h
Độ ẩm

73%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.13 km/h
Độ ẩm

72%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.65

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.82 km/h
Độ ẩm

64%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.34

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
3.93 km/h
Độ ẩm

40%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.63

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
5.46 km/h
Độ ẩm

35%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.44

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
6 km/h
Độ ẩm

40%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Trần Đề - Sóc Trăng trong 12h tới

Thời tiết Huyện Trần Đề

mây đen u ám

35°

mây đen u ám

Cảm giác như 38°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

05:42/18:06

nhiệt độ

Thấp/Cao

27°

/

36°

Độ ẩm

41%

Áp suất

1009 hPa

Gió

4.57 km/h

Điểm ngưng

20°

Tầm nhìn

10 km

UV

12.24