Thời tiết Huyện Mỹ Xuyên - Sóc Trăng theo giờ

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.17

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
7.07 km/h
Độ ẩm

42%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.49

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
7.15 km/h
Độ ẩm

43%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.35

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
6.74 km/h
Độ ẩm

45%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.49

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
6.21 km/h
Độ ẩm

50%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
5.82 km/h
Độ ẩm

61%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
5.25 km/h
Độ ẩm

71%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
5.3 km/h
Độ ẩm

73%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
5.21 km/h
Độ ẩm

74%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
4.44 km/h
Độ ẩm

75%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
3.69 km/h
Độ ẩm

75%

T4 17/04
Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
3.36 km/h
Độ ẩm

76%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.91 km/h
Độ ẩm

77%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.79 km/h
Độ ẩm

78%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.15 km/h
Độ ẩm

80%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.63 km/h
Độ ẩm

80%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.74 km/h
Độ ẩm

81%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.07 km/h
Độ ẩm

81%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.71

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
3.59 km/h
Độ ẩm

71%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.57

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
3.91 km/h
Độ ẩm

60%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.75

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
3.99 km/h
Độ ẩm

51%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.43

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
4.2 km/h
Độ ẩm

45%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

12.27

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
4.72 km/h
Độ ẩm

41%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

13.35

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
5.21 km/h
Độ ẩm

39%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

12.18

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
5.41 km/h
Độ ẩm

37%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.21

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
5.8 km/h
Độ ẩm

37%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.6

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
6.4 km/h
Độ ẩm

38%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.66

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
6.55 km/h
Độ ẩm

42%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.2

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
6.17 km/h
Độ ẩm

49%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
5.19 km/h
Độ ẩm

59%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
4.24 km/h
Độ ẩm

67%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
3.78 km/h
Độ ẩm

70%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
3.71 km/h
Độ ẩm

72%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
3.49 km/h
Độ ẩm

73%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
3.48 km/h
Độ ẩm

73%

T5 18/04
Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.49 km/h
Độ ẩm

75%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.91 km/h
Độ ẩm

76%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.6 km/h
Độ ẩm

77%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.45 km/h
Độ ẩm

78%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.26 km/h
Độ ẩm

79%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.26 km/h
Độ ẩm

80%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.07 km/h
Độ ẩm

79%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.71

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.19 km/h
Độ ẩm

71%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.63

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.6 km/h
Độ ẩm

61%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.91

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.8 km/h
Độ ẩm

53%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.62

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
2.34 km/h
Độ ẩm

48%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

12.3

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
3.21 km/h
Độ ẩm

45%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

12.68

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
4.54 km/h
Độ ẩm

46%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.06

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
4.95 km/h
Độ ẩm

48%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Mỹ Xuyên - Sóc Trăng trong 12h tới

Thời tiết Huyện Mỹ Xuyên

bầu trời quang đãng

35°

bầu trời quang đãng

Cảm giác như 38°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

05:45/18:06

nhiệt độ

Thấp/Cao

26°

/

35°

Độ ẩm

42%

Áp suất

1008 hPa

Gió

7.07 km/h

Điểm ngưng

20°

Tầm nhìn

10 km

UV

9.17