Thời tiết Thị xã Quảng Trị - Quảng Trị theo giờ

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

7.16

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
6.04 km/h
Độ ẩm

31%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.83

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
5.34 km/h
Độ ẩm

32%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.7

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
4.3 km/h
Độ ẩm

31%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.1

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
3.92 km/h
Độ ẩm

31%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.25

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
3.57 km/h
Độ ẩm

35%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
2.01 km/h
Độ ẩm

52%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
1.34 km/h
Độ ẩm

70%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.85 km/h
Độ ẩm

73%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.09 km/h
Độ ẩm

73%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.2 km/h
Độ ẩm

79%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.4 km/h
Độ ẩm

79%

T4 17/04
Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
0.65 km/h
Độ ẩm

77%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
0.86 km/h
Độ ẩm

75%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
0.69 km/h
Độ ẩm

73%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
0.64 km/h
Độ ẩm

71%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
0.43 km/h
Độ ẩm

68%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
0.8 km/h
Độ ẩm

63%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.02

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
1.32 km/h
Độ ẩm

59%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.61

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
1.21 km/h
Độ ẩm

46%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.98

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
1.03 km/h
Độ ẩm

36%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.22

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
1.97 km/h
Độ ẩm

28%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.78

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
4.17 km/h
Độ ẩm

25%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

7.88

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
4.63 km/h
Độ ẩm

22%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.48

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
4.47 km/h
Độ ẩm

20%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

7.46

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
2.88 km/h
Độ ẩm

20%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.11

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
1.93 km/h
Độ ẩm

21%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.99

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
5.31 km/h
Độ ẩm

30%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.9

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
4.21 km/h
Độ ẩm

34%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.16

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
3.57 km/h
Độ ẩm

37%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
1.86 km/h
Độ ẩm

49%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
1.9 km/h
Độ ẩm

58%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
1.49 km/h
Độ ẩm

65%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
0.97 km/h
Độ ẩm

55%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
1.77 km/h
Độ ẩm

52%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
0.74 km/h
Độ ẩm

66%

T5 18/04
Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
2.21 km/h
Độ ẩm

73%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.67 km/h
Độ ẩm

79%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.91 km/h
Độ ẩm

80%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.78 km/h
Độ ẩm

78%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.38 km/h
Độ ẩm

81%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
0.56 km/h
Độ ẩm

81%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.08

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
1.08 km/h
Độ ẩm

77%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.61

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
1.13 km/h
Độ ẩm

62%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.94

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
1.1 km/h
Độ ẩm

47%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.18

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
1.73 km/h
Độ ẩm

34%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.75

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
4.31 km/h
Độ ẩm

27%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

7.93

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
5.43 km/h
Độ ẩm

26%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.6

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
4.49 km/h
Độ ẩm

24%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Thị xã Quảng Trị - Quảng Trị trong 12h tới

Thời tiết Thị xã Quảng Trị

bầu trời quang đãng

37°

bầu trời quang đãng

Cảm giác như 39°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

05:35/18:07

nhiệt độ

Thấp/Cao

22°

/

38°

Độ ẩm

32%

Áp suất

1005 hPa

Gió

5.34 km/h

Điểm ngưng

18°

Tầm nhìn

10 km

UV

4.83