Thời tiết Huyện Cam Lộ - Quảng Trị theo giờ

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.97

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
7.03 km/h
Độ ẩm

25%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

7.05

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
6.13 km/h
Độ ẩm

24%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.67

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
5.66 km/h
Độ ẩm

23%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.85

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
7.12 km/h
Độ ẩm

24%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.64

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
6.54 km/h
Độ ẩm

26%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.56

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
6.44 km/h
Độ ẩm

28%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.44

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
3.58 km/h
Độ ẩm

31%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
2.45 km/h
Độ ẩm

36%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
1.99 km/h
Độ ẩm

42%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
1.44 km/h
Độ ẩm

45%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
1.49 km/h
Độ ẩm

45%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
1.69 km/h
Độ ẩm

47%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
1.85 km/h
Độ ẩm

49%

T2 22/04
Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
1.99 km/h
Độ ẩm

51%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
1.93 km/h
Độ ẩm

52%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
1.99 km/h
Độ ẩm

53%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
1.73 km/h
Độ ẩm

53%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
1.47 km/h
Độ ẩm

54%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
1.28 km/h
Độ ẩm

54%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.09

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
1.37 km/h
Độ ẩm

55%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.58

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
1.02 km/h
Độ ẩm

47%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.69

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
1.04 km/h
Độ ẩm

38%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.77

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
3.46 km/h
Độ ẩm

30%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.22

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
5.05 km/h
Độ ẩm

26%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.07

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
4.95 km/h
Độ ẩm

23%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.52

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
4.75 km/h
Độ ẩm

22%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

7.68

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
2.03 km/h
Độ ẩm

28%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.81

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
3.47 km/h
Độ ẩm

49%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.04

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
1.09 km/h
Độ ẩm

44%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.65

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
1.27 km/h
Độ ẩm

41%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.33

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
3.4 km/h
Độ ẩm

34%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
2.94 km/h
Độ ẩm

44%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
1.17 km/h
Độ ẩm

54%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
0.95 km/h
Độ ẩm

59%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
1.06 km/h
Độ ẩm

59%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
1.03 km/h
Độ ẩm

58%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
1.09 km/h
Độ ẩm

55%

T3 23/04
Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
1.15 km/h
Độ ẩm

57%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
1.42 km/h
Độ ẩm

57%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
1.2 km/h
Độ ẩm

57%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
1.03 km/h
Độ ẩm

58%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
1.22 km/h
Độ ẩm

58%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
1.18 km/h
Độ ẩm

58%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.08

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
1.17 km/h
Độ ẩm

58%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.55

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
1.54 km/h
Độ ẩm

47%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.24

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
5.8 km/h
Độ ẩm

27%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

7.62

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
5.06 km/h
Độ ẩm

21%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.36

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.25 km/h
Độ ẩm

49%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Cam Lộ - Quảng Trị trong 12h tới

Thời tiết Huyện Cam Lộ

bầu trời quang đãng

42°

bầu trời quang đãng

Cảm giác như 44°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

05:32/18:08

nhiệt độ

Thấp/Cao

27°

/

42°

Độ ẩm

24%

Áp suất

1004 hPa

Gió

6.13 km/h

Điểm ngưng

17°

Tầm nhìn

10 km

UV

7.05