Thời tiết Huyện Sơn Tây - Quảng Ngãi theo giờ

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.76

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
4.92 km/h
Độ ẩm

55%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.53

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
3.18 km/h
Độ ẩm

57%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.35

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
3.33 km/h
Độ ẩm

65%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.84 km/h
Độ ẩm

75%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.39 km/h
Độ ẩm

84%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.86 km/h
Độ ẩm

91%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.98 km/h
Độ ẩm

89%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.34 km/h
Độ ẩm

88%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.67 km/h
Độ ẩm

87%

T5 25/04
Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.8 km/h
Độ ẩm

87%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.93 km/h
Độ ẩm

87%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.62 km/h
Độ ẩm

88%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.82 km/h
Độ ẩm

87%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
3.46 km/h
Độ ẩm

87%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
3.57 km/h
Độ ẩm

86%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.12

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.94 km/h
Độ ẩm

84%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.85

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.24 km/h
Độ ẩm

71%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.78

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.71 km/h
Độ ẩm

56%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.63

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
2.68 km/h
Độ ẩm

45%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.68

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
3.43 km/h
Độ ẩm

40%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

10.74

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
3.85 km/h
Độ ẩm

38%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.24

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
5.78 km/h
Độ ẩm

39%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.89

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
7.7 km/h
Độ ẩm

44%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.94

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
7.8 km/h
Độ ẩm

48%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.77

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
6.16 km/h
Độ ẩm

50%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.18

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
4.75 km/h
Độ ẩm

54%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.12

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
4.73 km/h
Độ ẩm

61%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.36 km/h
Độ ẩm

72%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.34 km/h
Độ ẩm

77%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.52 km/h
Độ ẩm

78%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.74 km/h
Độ ẩm

76%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.76 km/h
Độ ẩm

76%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
3.01 km/h
Độ ẩm

77%

T6 26/04
Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
3.14 km/h
Độ ẩm

76%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
3.17 km/h
Độ ẩm

76%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
3.04 km/h
Độ ẩm

77%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.86 km/h
Độ ẩm

77%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
2.53 km/h
Độ ẩm

77%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
2.53 km/h
Độ ẩm

76%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.15

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
2.52 km/h
Độ ẩm

72%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.97

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
2.33 km/h
Độ ẩm

59%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.97

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.69 km/h
Độ ẩm

49%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.01

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.71 km/h
Độ ẩm

43%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.29

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
2.85 km/h
Độ ẩm

39%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.26

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
4.61 km/h
Độ ẩm

39%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.59

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
6.08 km/h
Độ ẩm

41%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

10.22

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
6.68 km/h
Độ ẩm

46%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.28

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
5.38 km/h
Độ ẩm

48%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Sơn Tây - Quảng Ngãi trong 12h tới

Thời tiết Huyện Sơn Tây

mây đen u ám

34°

mây đen u ám

Cảm giác như 40°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

05:25/18:00

nhiệt độ

Thấp/Cao

25°

/

36°

Độ ẩm

55%

Áp suất

1003 hPa

Gió

4.92 km/h

Điểm ngưng

24°

Tầm nhìn

10 km

UV

3.76