Thời tiết Huyện Lý Sơn - Quảng Ngãi theo giờ

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.77

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
6.01 km/h
Độ ẩm

43%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

10.3

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
7.23 km/h
Độ ẩm

44%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

7.36

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
7.16 km/h
Độ ẩm

46%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.48

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
4.1 km/h
Độ ẩm

49%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.13

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
4.71 km/h
Độ ẩm

59%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.26

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
4.75 km/h
Độ ẩm

68%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
4.04 km/h
Độ ẩm

72%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
3.24 km/h
Độ ẩm

76%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.53 km/h
Độ ẩm

79%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.1 km/h
Độ ẩm

81%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.47 km/h
Độ ẩm

83%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.26 km/h
Độ ẩm

86%

T2 22/04
Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.33 km/h
Độ ẩm

88%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.54 km/h
Độ ẩm

89%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.59 km/h
Độ ẩm

89%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.65 km/h
Độ ẩm

89%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.8 km/h
Độ ẩm

89%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
3.02 km/h
Độ ẩm

89%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.14

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.83 km/h
Độ ẩm

85%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.92

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
3.03 km/h
Độ ẩm

72%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.88

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
3.28 km/h
Độ ẩm

61%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.89

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
3.5 km/h
Độ ẩm

52%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.11

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
4.19 km/h
Độ ẩm

47%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.41

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
5.21 km/h
Độ ẩm

44%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.85

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
6.52 km/h
Độ ẩm

47%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

10.39

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
6.99 km/h
Độ ẩm

52%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

7.45

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
7.31 km/h
Độ ẩm

53%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.24

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
5.06 km/h
Độ ẩm

54%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.36

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
4.46 km/h
Độ ẩm

67%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.12

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
5.3 km/h
Độ ẩm

75%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
4.8 km/h
Độ ẩm

77%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
3.18 km/h
Độ ẩm

78%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.69 km/h
Độ ẩm

79%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.71 km/h
Độ ẩm

79%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.89 km/h
Độ ẩm

79%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.77 km/h
Độ ẩm

82%

T3 23/04
Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.69 km/h
Độ ẩm

82%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
3.02 km/h
Độ ẩm

85%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
3.41 km/h
Độ ẩm

85%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
3.4 km/h
Độ ẩm

83%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
3.78 km/h
Độ ẩm

81%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
3.56 km/h
Độ ẩm

79%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.12

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
3.15 km/h
Độ ẩm

77%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.47

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.82 km/h
Độ ẩm

66%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.15

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
3.67 km/h
Độ ẩm

42%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.97

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
6.78 km/h
Độ ẩm

49%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.33

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
4.98 km/h
Độ ẩm

52%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.63 km/h
Độ ẩm

82%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Lý Sơn - Quảng Ngãi trong 12h tới

Thời tiết Huyện Lý Sơn

mây thưa

37°

mây thưa

Cảm giác như 43°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

05:26/17:59

nhiệt độ

Thấp/Cao

25°

/

37°

Độ ẩm

43%

Áp suất

1004 hPa

Gió

6.01 km/h

Điểm ngưng

23°

Tầm nhìn

10 km

UV

11.77