Thời tiết Huyện Đô Lương - Nghệ An theo giờ

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.04

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.57 km/h
Độ ẩm

69%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

7.07

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
3.17 km/h
Độ ẩm

68%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

7.75

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
3.86 km/h
Độ ẩm

68%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.85

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
4.35 km/h
Độ ẩm

68%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.46

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
4.63 km/h
Độ ẩm

69%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.19

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
4.79 km/h
Độ ẩm

69%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.38

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
5.11 km/h
Độ ẩm

71%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.35

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
4.99 km/h
Độ ẩm

74%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
4.1 km/h
Độ ẩm

81%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
3.34 km/h
Độ ẩm

83%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.72 km/h
Độ ẩm

84%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.24 km/h
Độ ẩm

83%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.14 km/h
Độ ẩm

84%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.51 km/h
Độ ẩm

87%

CN 14/04
Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.01 km/h
Độ ẩm

89%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.09 km/h
Độ ẩm

91%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.8 km/h
Độ ẩm

92%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.38 km/h
Độ ẩm

92%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.69 km/h
Độ ẩm

93%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.44 km/h
Độ ẩm

93%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.65 km/h
Độ ẩm

92%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.41

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.27 km/h
Độ ẩm

85%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.52

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.26 km/h
Độ ẩm

78%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.42

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.29 km/h
Độ ẩm

70%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.65

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.85 km/h
Độ ẩm

65%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

7.77

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.72 km/h
Độ ẩm

62%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.52

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
3.45 km/h
Độ ẩm

63%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

7.66

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
4.16 km/h
Độ ẩm

64%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.73

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
5.21 km/h
Độ ẩm

68%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.72

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
5.3 km/h
Độ ẩm

71%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.17

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
4.99 km/h
Độ ẩm

72%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.23

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
4.27 km/h
Độ ẩm

73%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
3.36 km/h
Độ ẩm

82%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
3.69 km/h
Độ ẩm

84%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
4 km/h
Độ ẩm

87%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
4.01 km/h
Độ ẩm

88%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.73 km/h
Độ ẩm

89%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.3 km/h
Độ ẩm

89%

T2 15/04
Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.6 km/h
Độ ẩm

89%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.06 km/h
Độ ẩm

91%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.07 km/h
Độ ẩm

91%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.47 km/h
Độ ẩm

93%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.85 km/h
Độ ẩm

93%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.71 km/h
Độ ẩm

94%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.39 km/h
Độ ẩm

94%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.47

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.83 km/h
Độ ẩm

88%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.74

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.57 km/h
Độ ẩm

83%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.83

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.5 km/h
Độ ẩm

76%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Đô Lương - Nghệ An trong 12h tới

Thời tiết Huyện Đô Lương

bầu trời quang đãng

29°

bầu trời quang đãng

Cảm giác như 33°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

05:41/18:13

nhiệt độ

Thấp/Cao

24°

/

30°

Độ ẩm

69%

Áp suất

1011 hPa

Gió

2.57 km/h

Điểm ngưng

23°

Tầm nhìn

10 km

UV

5.04