Thời tiết Huyện Mỹ Lộc - Nam Định theo giờ

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.82 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
3.09 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
3.64 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.3

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
4.45 km/h
Độ ẩm

94%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.19

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
5.58 km/h
Độ ẩm

87%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.69

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
5.52 km/h
Độ ẩm

77%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.93

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
5.44 km/h
Độ ẩm

67%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.47

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
5.66 km/h
Độ ẩm

62%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

7.01

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
6.23 km/h
Độ ẩm

61%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.28

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
6.52 km/h
Độ ẩm

61%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.39

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
6.62 km/h
Độ ẩm

63%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.52

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
6.23 km/h
Độ ẩm

65%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.04

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
5.01 km/h
Độ ẩm

68%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.1

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
4.69 km/h
Độ ẩm

79%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.1 km/h
Độ ẩm

85%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.31 km/h
Độ ẩm

86%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.41 km/h
Độ ẩm

86%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
3.19 km/h
Độ ẩm

87%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
6.11 km/h
Độ ẩm

84%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
6.78 km/h
Độ ẩm

81%

T3 16/04
Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
4.72 km/h
Độ ẩm

72%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
4.31 km/h
Độ ẩm

78%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
5.62 km/h
Độ ẩm

82%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
2.66 km/h
Độ ẩm

84%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
2.34 km/h
Độ ẩm

83%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
0.87 km/h
Độ ẩm

83%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
0.85 km/h
Độ ẩm

85%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.29

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.7 km/h
Độ ẩm

82%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.94

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
3.1 km/h
Độ ẩm

77%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.29

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
2.77 km/h
Độ ẩm

78%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.34

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
4.3 km/h
Độ ẩm

74%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

7.93

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
5.54 km/h
Độ ẩm

66%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.58

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
6.25 km/h
Độ ẩm

62%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

7.45

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
6.47 km/h
Độ ẩm

63%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.19

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
5.79 km/h
Độ ẩm

64%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.7

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
5.45 km/h
Độ ẩm

65%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.44

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
5.41 km/h
Độ ẩm

68%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.13

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
5.53 km/h
Độ ẩm

79%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
4.55 km/h
Độ ẩm

84%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
4.29 km/h
Độ ẩm

89%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
6.23 km/h
Độ ẩm

89%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
4.02 km/h
Độ ẩm

90%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
5.04 km/h
Độ ẩm

91%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
3.55 km/h
Độ ẩm

91%

T4 17/04
Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
4.29 km/h
Độ ẩm

93%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
4.86 km/h
Độ ẩm

93%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
3.84 km/h
Độ ẩm

93%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
3.5 km/h
Độ ẩm

95%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Mỹ Lộc - Nam Định trong 12h tới

Thời tiết Huyện Mỹ Lộc

mưa nhẹ

24°

mưa nhẹ

Cảm giác như 25°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

05:36/18:13

nhiệt độ

Thấp/Cao

24°

/

31°

Độ ẩm

97%

Áp suất

1009 hPa

Gió

3.09 km/h

Điểm ngưng

24°

Tầm nhìn

10 km

UV

0