Thời tiết Huyện Giao Thủy - Nam Định theo giờ

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.77

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
5.79 km/h
Độ ẩm

67%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.69

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
6.2 km/h
Độ ẩm

66%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

7.01

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
6.44 km/h
Độ ẩm

65%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

7.65

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
6.83 km/h
Độ ẩm

64%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.79

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
6.76 km/h
Độ ẩm

62%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.2

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
6.64 km/h
Độ ẩm

62%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.98

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
6.61 km/h
Độ ẩm

63%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.25

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
6.74 km/h
Độ ẩm

68%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.33

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
5.15 km/h
Độ ẩm

74%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
4.37 km/h
Độ ẩm

83%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.72 km/h
Độ ẩm

90%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.44 km/h
Độ ẩm

91%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.85 km/h
Độ ẩm

94%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.46 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.07 km/h
Độ ẩm

97%

CN 14/04
Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.67 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.87 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.68 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.9 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.5 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.47 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.02 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.35

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
3.42 km/h
Độ ẩm

91%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.1

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
5.71 km/h
Độ ẩm

80%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.78

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
5.89 km/h
Độ ẩm

71%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.32

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
5.79 km/h
Độ ẩm

64%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

7.38

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
6.25 km/h
Độ ẩm

60%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

7.92

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
6.42 km/h
Độ ẩm

59%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

7.28

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
6.14 km/h
Độ ẩm

58%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.54

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
6.41 km/h
Độ ẩm

59%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.23

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
6.37 km/h
Độ ẩm

63%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.39

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
6.15 km/h
Độ ẩm

69%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.32

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.73 km/h
Độ ẩm

73%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.86 km/h
Độ ẩm

80%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
3.18 km/h
Độ ẩm

84%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
4.53 km/h
Độ ẩm

83%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
3.85 km/h
Độ ẩm

85%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
3.69 km/h
Độ ẩm

88%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
3.38 km/h
Độ ẩm

88%

T2 15/04
Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
4.21 km/h
Độ ẩm

88%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
4.76 km/h
Độ ẩm

88%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
3.35 km/h
Độ ẩm

90%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.38 km/h
Độ ẩm

94%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.08 km/h
Độ ẩm

95%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.64 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.34 km/h
Độ ẩm

95%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.37

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
3.29 km/h
Độ ẩm

90%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.34

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
3.98 km/h
Độ ẩm

87%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Giao Thủy - Nam Định trong 12h tới

Thời tiết Huyện Giao Thủy

mây cụm

30°

mây cụm

Cảm giác như 34°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

05:38/18:12

nhiệt độ

Thấp/Cao

24°

/

31°

Độ ẩm

66%

Áp suất

1011 hPa

Gió

6.2 km/h

Điểm ngưng

23°

Tầm nhìn

10 km

UV

4.69