Thời tiết Huyện Đức Huệ - Long An theo giờ

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.62 km/h
Độ ẩm

80%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.18 km/h
Độ ẩm

81%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.59 km/h
Độ ẩm

82%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.39 km/h
Độ ẩm

82%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.73

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.22 km/h
Độ ẩm

76%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.64

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
3.53 km/h
Độ ẩm

65%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.82

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
3.75 km/h
Độ ẩm

50%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.44

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
3.81 km/h
Độ ẩm

40%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

12.31

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
4.08 km/h
Độ ẩm

35%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

13.2

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
4.43 km/h
Độ ẩm

31%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.94

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
4.84 km/h
Độ ẩm

29%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.02

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
5.24 km/h
Độ ẩm

26%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.38

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
5.67 km/h
Độ ẩm

26%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.29

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
6.06 km/h
Độ ẩm

28%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.57

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
6.4 km/h
Độ ẩm

33%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
6.02 km/h
Độ ẩm

41%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
6.27 km/h
Độ ẩm

54%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
6.02 km/h
Độ ẩm

67%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
5.06 km/h
Độ ẩm

73%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
3.93 km/h
Độ ẩm

76%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
3.17 km/h
Độ ẩm

78%

T3 16/04
Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.58 km/h
Độ ẩm

80%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.94 km/h
Độ ẩm

82%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2 km/h
Độ ẩm

84%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.02 km/h
Độ ẩm

85%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.97 km/h
Độ ẩm

85%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.21 km/h
Độ ẩm

84%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.9 km/h
Độ ẩm

81%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.73

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
4.76 km/h
Độ ẩm

69%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.6

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
5.02 km/h
Độ ẩm

56%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.73

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
4.58 km/h
Độ ẩm

44%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.29

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
4.52 km/h
Độ ẩm

37%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

12.07

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
4.57 km/h
Độ ẩm

31%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

13.04

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
4.66 km/h
Độ ẩm

29%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.79

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
4.88 km/h
Độ ẩm

27%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.91

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
5.48 km/h
Độ ẩm

26%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.3

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
6.05 km/h
Độ ẩm

28%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.27

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
6.5 km/h
Độ ẩm

30%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.53

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
6.87 km/h
Độ ẩm

36%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
6.82 km/h
Độ ẩm

47%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
6.84 km/h
Độ ẩm

61%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
6.25 km/h
Độ ẩm

71%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
4.68 km/h
Độ ẩm

75%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
3.53 km/h
Độ ẩm

76%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.92 km/h
Độ ẩm

78%

T4 17/04
Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.48 km/h
Độ ẩm

80%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.56 km/h
Độ ẩm

83%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.52 km/h
Độ ẩm

84%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Đức Huệ - Long An trong 12h tới

Thời tiết Huyện Đức Huệ

mây đen u ám

26°

mây đen u ám

Cảm giác như 26°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

05:44/18:06

nhiệt độ

Thấp/Cao

26°

/

39°

Độ ẩm

81%

Áp suất

1010 hPa

Gió

2.18 km/h

Điểm ngưng

22°

Tầm nhìn

10 km

UV

0