Thời tiết Huyện Bến Lức - Long An theo giờ

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.91

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
4.98 km/h
Độ ẩm

27%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.3

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
6.42 km/h
Độ ẩm

28%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.27

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
7.37 km/h
Độ ẩm

29%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.53

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
7.53 km/h
Độ ẩm

33%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
7.1 km/h
Độ ẩm

43%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
6.83 km/h
Độ ẩm

58%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
6.24 km/h
Độ ẩm

73%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
5.22 km/h
Độ ẩm

76%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
4.04 km/h
Độ ẩm

77%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
3.51 km/h
Độ ẩm

78%

T4 17/04
Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.46 km/h
Độ ẩm

79%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.32 km/h
Độ ẩm

81%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.19 km/h
Độ ẩm

83%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.84 km/h
Độ ẩm

85%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.85 km/h
Độ ẩm

86%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.97 km/h
Độ ẩm

86%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.97 km/h
Độ ẩm

85%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.75

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
3.15 km/h
Độ ẩm

72%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.56

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
3.65 km/h
Độ ẩm

59%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.41

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
3.35 km/h
Độ ẩm

49%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.13

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
3.12 km/h
Độ ẩm

40%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.57

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
3.09 km/h
Độ ẩm

34%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

12.56

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
3.22 km/h
Độ ẩm

31%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.35

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
3.76 km/h
Độ ẩm

29%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.56

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
4.4 km/h
Độ ẩm

27%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.07

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
4.97 km/h
Độ ẩm

27%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.07

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
5.49 km/h
Độ ẩm

28%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.52

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
6.07 km/h
Độ ẩm

31%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
6.29 km/h
Độ ẩm

39%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
6.06 km/h
Độ ẩm

51%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
5.26 km/h
Độ ẩm

61%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
4.78 km/h
Độ ẩm

67%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
3.67 km/h
Độ ẩm

71%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
3.13 km/h
Độ ẩm

74%

T5 18/04
Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.78 km/h
Độ ẩm

76%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.27 km/h
Độ ẩm

78%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.92 km/h
Độ ẩm

79%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.01 km/h
Độ ẩm

80%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.76 km/h
Độ ẩm

81%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.57 km/h
Độ ẩm

82%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.27 km/h
Độ ẩm

82%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.75

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.39 km/h
Độ ẩm

73%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.66

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.87 km/h
Độ ẩm

63%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.88

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.75 km/h
Độ ẩm

52%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.48

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.83 km/h
Độ ẩm

44%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

12.24

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
1.77 km/h
Độ ẩm

37%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

13.17

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
1.53 km/h
Độ ẩm

33%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.89

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
2.37 km/h
Độ ẩm

33%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Bến Lức - Long An trong 12h tới

Thời tiết Huyện Bến Lức

bầu trời quang đãng

39°

bầu trời quang đãng

Cảm giác như 40°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

05:43/18:06

nhiệt độ

Thấp/Cao

26°

/

39°

Độ ẩm

28%

Áp suất

1005 hPa

Gió

6.42 km/h

Điểm ngưng

17°

Tầm nhìn

10 km

UV

5.3