Thời tiết Thành Phố Lào Cai - Lào Cai theo giờ

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
0.55 km/h
Độ ẩm

67%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
0.35 km/h
Độ ẩm

68%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
0.37 km/h
Độ ẩm

69%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
0.43 km/h
Độ ẩm

72%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.28

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.36 km/h
Độ ẩm

70%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.9

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
0.85 km/h
Độ ẩm

63%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.16

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
1.27 km/h
Độ ẩm

53%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.77

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
1.61 km/h
Độ ẩm

44%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.3

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
1.79 km/h
Độ ẩm

38%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.96

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
1.98 km/h
Độ ẩm

33%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.62

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
2 km/h
Độ ẩm

28%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.13

dew_point
Điểm ngưng

14°

Gió
1.86 km/h
Độ ẩm

23%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.07

dew_point
Điểm ngưng

13°

Gió
2.08 km/h
Độ ẩm

22%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.31

dew_point
Điểm ngưng

14°

Gió
3.02 km/h
Độ ẩm

25%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.06

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
3.33 km/h
Độ ẩm

33%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.02

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
3.73 km/h
Độ ẩm

50%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
1.99 km/h
Độ ẩm

62%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
2.66 km/h
Độ ẩm

66%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
2.04 km/h
Độ ẩm

71%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
1.9 km/h
Độ ẩm

72%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
1.15 km/h
Độ ẩm

77%

T3 16/04
Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
0.81 km/h
Độ ẩm

79%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
0.84 km/h
Độ ẩm

80%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
0.68 km/h
Độ ẩm

80%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
0.86 km/h
Độ ẩm

79%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
0.55 km/h
Độ ẩm

80%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
0.65 km/h
Độ ẩm

80%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
0.56 km/h
Độ ẩm

80%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.27

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
0.11 km/h
Độ ẩm

71%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
0.69 km/h
Độ ẩm

60%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.38

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
0.96 km/h
Độ ẩm

50%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.2

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
1.49 km/h
Độ ẩm

42%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.95

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
1.83 km/h
Độ ẩm

36%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.61

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
1.88 km/h
Độ ẩm

31%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.83

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
1.77 km/h
Độ ẩm

28%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.4

dew_point
Điểm ngưng

14°

Gió
2 km/h
Độ ẩm

24%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.9

dew_point
Điểm ngưng

14°

Gió
2.54 km/h
Độ ẩm

25%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.29

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
2.79 km/h
Độ ẩm

28%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.04

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
2.81 km/h
Độ ẩm

33%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.04

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
2.82 km/h
Độ ẩm

44%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
2.08 km/h
Độ ẩm

55%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
1.24 km/h
Độ ẩm

61%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
1.06 km/h
Độ ẩm

64%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
1.11 km/h
Độ ẩm

67%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
1 km/h
Độ ẩm

71%

T4 17/04
Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
1.02 km/h
Độ ẩm

74%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
0.72 km/h
Độ ẩm

77%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
0.39 km/h
Độ ẩm

80%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Thành Phố Lào Cai - Lào Cai trong 12h tới

Thời tiết Thành Phố Lào Cai

mây đen u ám

26°

mây đen u ám

Cảm giác như 26°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

05:43/18:24

nhiệt độ

Thấp/Cao

25°

/

41°

Độ ẩm

67%

Áp suất

1009 hPa

Gió

0.55 km/h

Điểm ngưng

19°

Tầm nhìn

10 km

UV

0