Thời tiết Sapa - Lào Cai theo giờ

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.83

dew_point
Điểm ngưng

Gió
1.68 km/h
Độ ẩm

26%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.4

dew_point
Điểm ngưng

Gió
1.45 km/h
Độ ẩm

27%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.9

dew_point
Điểm ngưng

Gió
1.73 km/h
Độ ẩm

28%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.29

dew_point
Điểm ngưng

Gió
1.99 km/h
Độ ẩm

26%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.04

dew_point
Điểm ngưng

Gió
1.56 km/h
Độ ẩm

30%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.04

dew_point
Điểm ngưng

10°

Gió
2.1 km/h
Độ ẩm

39%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

12°

Gió
1.11 km/h
Độ ẩm

50%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

11°

Gió
0.78 km/h
Độ ẩm

51%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

11°

Gió
0.54 km/h
Độ ẩm

54%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

12°

Gió
0.87 km/h
Độ ẩm

58%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

12°

Gió
0.57 km/h
Độ ẩm

59%

T4 17/04
Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

12°

Gió
0.55 km/h
Độ ẩm

59%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

12°

Gió
0.44 km/h
Độ ẩm

62%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

13°

Gió
0.48 km/h
Độ ẩm

66%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

13°

Gió
0.42 km/h
Độ ẩm

68%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

13°

Gió
0.42 km/h
Độ ẩm

71%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

14°

Gió
0.5 km/h
Độ ẩm

74%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

14°

Gió
0.55 km/h
Độ ẩm

73%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.22

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
0.61 km/h
Độ ẩm

64%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.74

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
0.98 km/h
Độ ẩm

54%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.82

dew_point
Điểm ngưng

14°

Gió
0.92 km/h
Độ ẩm

46%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.32

dew_point
Điểm ngưng

14°

Gió
1.07 km/h
Độ ẩm

39%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.17

dew_point
Điểm ngưng

13°

Gió
1.07 km/h
Độ ẩm

33%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.62

dew_point
Điểm ngưng

11°

Gió
1.05 km/h
Độ ẩm

28%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.28

dew_point
Điểm ngưng

10°

Gió
0.88 km/h
Độ ẩm

24%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.05

dew_point
Điểm ngưng

10°

Gió
1.18 km/h
Độ ẩm

27%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.92

dew_point
Điểm ngưng

10°

Gió
1.83 km/h
Độ ẩm

28%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.23

dew_point
Điểm ngưng

10°

Gió
0.58 km/h
Độ ẩm

30%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.12

dew_point
Điểm ngưng

10°

Gió
1.13 km/h
Độ ẩm

31%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.04

dew_point
Điểm ngưng

12°

Gió
1.22 km/h
Độ ẩm

42%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

12°

Gió
0.85 km/h
Độ ẩm

49%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

12°

Gió
0.96 km/h
Độ ẩm

54%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

13°

Gió
1.04 km/h
Độ ẩm

56%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

14°

Gió
1.11 km/h
Độ ẩm

58%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

14°

Gió
0.75 km/h
Độ ẩm

60%

T5 18/04
Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

14°

Gió
0.7 km/h
Độ ẩm

59%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

14°

Gió
0.56 km/h
Độ ẩm

60%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

14°

Gió
0.56 km/h
Độ ẩm

64%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

14°

Gió
0.67 km/h
Độ ẩm

62%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

14°

Gió
0.47 km/h
Độ ẩm

68%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

14°

Gió
0.37 km/h
Độ ẩm

67%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

14°

Gió
0.7 km/h
Độ ẩm

67%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.07

dew_point
Điểm ngưng

14°

Gió
0.78 km/h
Độ ẩm

64%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.5

dew_point
Điểm ngưng

14°

Gió
0.66 km/h
Độ ẩm

55%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.34

dew_point
Điểm ngưng

14°

Gió
1.05 km/h
Độ ẩm

44%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.5

dew_point
Điểm ngưng

13°

Gió
1.09 km/h
Độ ẩm

38%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.04

dew_point
Điểm ngưng

13°

Gió
1.02 km/h
Độ ẩm

33%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.49

dew_point
Điểm ngưng

12°

Gió
1.21 km/h
Độ ẩm

30%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Sapa - Lào Cai trong 12h tới

Thời tiết Sapa

mây đen u ám

29°

mây đen u ám

Cảm giác như 28°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

05:43/18:24

nhiệt độ

Thấp/Cao

16°

/

29°

Độ ẩm

27%

Áp suất

1006 hPa

Gió

1.45 km/h

Điểm ngưng

Tầm nhìn

10 km

UV

1.4