Thời tiết Huyện Si Ma Cai - Lào Cai theo giờ

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
1.77 km/h
Độ ẩm

29%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.22

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
1.48 km/h
Độ ẩm

28%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.21

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
1.08 km/h
Độ ẩm

27%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.24

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
1.98 km/h
Độ ẩm

28%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.18

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
1.67 km/h
Độ ẩm

33%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.77

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
2.17 km/h
Độ ẩm

31%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.07

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
2.45 km/h
Độ ẩm

51%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
1.59 km/h
Độ ẩm

63%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
1.1 km/h
Độ ẩm

71%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
0.71 km/h
Độ ẩm

77%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.92 km/h
Độ ẩm

82%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.79 km/h
Độ ẩm

87%

T2 22/04
Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.87 km/h
Độ ẩm

88%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.83 km/h
Độ ẩm

91%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.74 km/h
Độ ẩm

93%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.85 km/h
Độ ẩm

95%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.88 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.93 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.73 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.5

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.82 km/h
Độ ẩm

91%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.76

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.03 km/h
Độ ẩm

84%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.06

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.45 km/h
Độ ẩm

75%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.96

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.81 km/h
Độ ẩm

59%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.49

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
2.05 km/h
Độ ẩm

49%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

10.9

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
2.3 km/h
Độ ẩm

42%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.75

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
2.64 km/h
Độ ẩm

38%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.91

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
3.03 km/h
Độ ẩm

37%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.91

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
3.2 km/h
Độ ẩm

42%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.49

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
3.08 km/h
Độ ẩm

50%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.51

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
2.56 km/h
Độ ẩm

59%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.12

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
2.19 km/h
Độ ẩm

70%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.67 km/h
Độ ẩm

81%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.1 km/h
Độ ẩm

87%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.67 km/h
Độ ẩm

91%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.41 km/h
Độ ẩm

92%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.56 km/h
Độ ẩm

93%

T3 23/04
Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.57 km/h
Độ ẩm

93%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.37 km/h
Độ ẩm

94%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.3 km/h
Độ ẩm

92%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.31 km/h
Độ ẩm

92%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.48 km/h
Độ ẩm

93%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.49 km/h
Độ ẩm

94%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.4 km/h
Độ ẩm

94%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.42

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.43 km/h
Độ ẩm

89%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.35

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.61 km/h
Độ ẩm

59%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.35

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
2.45 km/h
Độ ẩm

42%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.37

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
3.1 km/h
Độ ẩm

48%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.03 km/h
Độ ẩm

79%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Si Ma Cai - Lào Cai trong 12h tới

Thời tiết Huyện Si Ma Cai

mây rải rác

38°

mây rải rác

Cảm giác như 39°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

05:38/18:26

nhiệt độ

Thấp/Cao

23°

/

38°

Độ ẩm

28%

Áp suất

1001 hPa

Gió

1.48 km/h

Điểm ngưng

17°

Tầm nhìn

10 km

UV

4.22