Thời tiết Huyện Bảo Yên - Lào Cai theo giờ

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.23

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.11 km/h
Độ ẩm

59%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.57

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.35 km/h
Độ ẩm

57%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

7.72

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.62 km/h
Độ ẩm

51%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.65

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.81 km/h
Độ ẩm

45%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.05

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
1.96 km/h
Độ ẩm

36%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.8

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
2.04 km/h
Độ ẩm

27%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.47

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
2.66 km/h
Độ ẩm

28%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.59

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
3.38 km/h
Độ ẩm

37%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.41

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
2.85 km/h
Độ ẩm

45%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
2.76 km/h
Độ ẩm

55%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
2.59 km/h
Độ ẩm

65%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
1.35 km/h
Độ ẩm

73%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
1.53 km/h
Độ ẩm

74%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
0.97 km/h
Độ ẩm

71%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
0.57 km/h
Độ ẩm

73%

CN 14/04
Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
0.63 km/h
Độ ẩm

71%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
0.87 km/h
Độ ẩm

71%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
0.51 km/h
Độ ẩm

73%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
0.59 km/h
Độ ẩm

76%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
0.5 km/h
Độ ẩm

78%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
0.41 km/h
Độ ẩm

82%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
0.55 km/h
Độ ẩm

84%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.37

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
0.27 km/h
Độ ẩm

76%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.3

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
0.58 km/h
Độ ẩm

67%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.04

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
1.16 km/h
Độ ẩm

57%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.29

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
1.47 km/h
Độ ẩm

48%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

7.02

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
1.66 km/h
Độ ẩm

40%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

7.84

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
1.9 km/h
Độ ẩm

35%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

7.26

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
1.98 km/h
Độ ẩm

31%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.99

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
2.31 km/h
Độ ẩm

29%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.97

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
2.16 km/h
Độ ẩm

28%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.33

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
2.96 km/h
Độ ẩm

32%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.36

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
3.66 km/h
Độ ẩm

41%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.01

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
3.42 km/h
Độ ẩm

54%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
3 km/h
Độ ẩm

66%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
2.13 km/h
Độ ẩm

75%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.12 km/h
Độ ẩm

80%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.52 km/h
Độ ẩm

84%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.81 km/h
Độ ẩm

81%

T2 15/04
Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.45 km/h
Độ ẩm

83%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
0.34 km/h
Độ ẩm

84%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
0.41 km/h
Độ ẩm

86%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
0.61 km/h
Độ ẩm

87%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
0.48 km/h
Độ ẩm

87%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
0.49 km/h
Độ ẩm

87%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
0.65 km/h
Độ ẩm

86%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.28

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
0.47 km/h
Độ ẩm

74%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.12

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
0.59 km/h
Độ ẩm

60%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Bảo Yên - Lào Cai trong 12h tới

Thời tiết Huyện Bảo Yên

mây rải rác

31°

mây rải rác

Cảm giác như 36°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

05:45/18:23

nhiệt độ

Thấp/Cao

25°

/

40°

Độ ẩm

59%

Áp suất

1011 hPa

Gió

1.11 km/h

Điểm ngưng

22°

Tầm nhìn

10 km

UV

3.23