Thời tiết Huyện Bình Gia - Lạng Sơn theo giờ

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.93

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
3.74 km/h
Độ ẩm

75%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.29

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
4.45 km/h
Độ ẩm

74%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.04

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
4.7 km/h
Độ ẩm

73%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.46

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
4.93 km/h
Độ ẩm

70%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.92

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
5.26 km/h
Độ ẩm

65%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.46

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
5.56 km/h
Độ ẩm

58%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.11

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
5.64 km/h
Độ ẩm

53%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.94

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
5.93 km/h
Độ ẩm

54%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.25

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
4.97 km/h
Độ ẩm

57%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.34

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
4.19 km/h
Độ ẩm

61%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
3.37 km/h
Độ ẩm

68%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
2.27 km/h
Độ ẩm

75%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
2.24 km/h
Độ ẩm

78%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
2.47 km/h
Độ ẩm

80%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
2.37 km/h
Độ ẩm

84%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
2.26 km/h
Độ ẩm

88%

CN 14/04
Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
2.45 km/h
Độ ẩm

92%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
2.48 km/h
Độ ẩm

93%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
2.24 km/h
Độ ẩm

95%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.82 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.72 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.7 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.01

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.56 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.28

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.92 km/h
Độ ẩm

89%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.27

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
2.7 km/h
Độ ẩm

75%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.1

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
3.57 km/h
Độ ẩm

64%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.08

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
4.09 km/h
Độ ẩm

55%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.93

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
4.68 km/h
Độ ẩm

49%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

7.64

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
4.81 km/h
Độ ẩm

43%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.86

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
5.54 km/h
Độ ẩm

41%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.55

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
5.75 km/h
Độ ẩm

41%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.24

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
5.59 km/h
Độ ẩm

42%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.39

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
5.52 km/h
Độ ẩm

44%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.15

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
4.72 km/h
Độ ẩm

51%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
4.52 km/h
Độ ẩm

58%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
3.36 km/h
Độ ẩm

65%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
3.58 km/h
Độ ẩm

69%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
1.89 km/h
Độ ẩm

71%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
2.14 km/h
Độ ẩm

73%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
2.32 km/h
Độ ẩm

78%

T2 15/04
Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
2.1 km/h
Độ ẩm

83%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.21 km/h
Độ ẩm

87%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.38 km/h
Độ ẩm

88%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.86 km/h
Độ ẩm

92%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.18 km/h
Độ ẩm

92%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.09 km/h
Độ ẩm

92%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.06

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.38 km/h
Độ ẩm

90%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.36

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.31 km/h
Độ ẩm

84%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Bình Gia - Lạng Sơn trong 12h tới

Thời tiết Huyện Bình Gia

mây đen u ám

27°

mây đen u ám

Cảm giác như 29°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

05:34/18:11

nhiệt độ

Thấp/Cao

22°

/

32°

Độ ẩm

74%

Áp suất

1012 hPa

Gió

4.45 km/h

Điểm ngưng

22°

Tầm nhìn

10 km

UV

2.29