Thời tiết Huyện Lạc Dương - Lâm Đồng theo giờ

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

13.48

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
2.4 km/h
Độ ẩm

38%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

13.6

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
2.86 km/h
Độ ẩm

37%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

10.21

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
3.37 km/h
Độ ẩm

37%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.14

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
3.66 km/h
Độ ẩm

39%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.7

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
2.86 km/h
Độ ẩm

45%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.43

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
1.63 km/h
Độ ẩm

53%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.09

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
1.38 km/h
Độ ẩm

58%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
1.24 km/h
Độ ẩm

66%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
1.11 km/h
Độ ẩm

73%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
0.88 km/h
Độ ẩm

80%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
0.62 km/h
Độ ẩm

86%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.54 km/h
Độ ẩm

90%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.42 km/h
Độ ẩm

94%

T2 22/04
Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.72 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.99 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.69 km/h
Độ ẩm

94%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.23 km/h
Độ ẩm

94%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
0.22 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
0.17 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.11

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
0.46 km/h
Độ ẩm

95%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.87

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
0.24 km/h
Độ ẩm

84%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.91

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
0.88 km/h
Độ ẩm

71%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.91

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
1.4 km/h
Độ ẩm

62%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.97

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
1.86 km/h
Độ ẩm

56%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

10.99

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
2.45 km/h
Độ ẩm

53%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.14

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
2.71 km/h
Độ ẩm

53%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.83

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
2.53 km/h
Độ ẩm

53%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.71

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.91 km/h
Độ ẩm

60%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.1

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.78 km/h
Độ ẩm

77%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.08

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.26 km/h
Độ ẩm

92%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.25

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.6 km/h
Độ ẩm

93%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.65 km/h
Độ ẩm

94%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.46 km/h
Độ ẩm

93%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.24 km/h
Độ ẩm

95%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
0.22 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
0.25 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.92

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
0.18 km/h
Độ ẩm

88%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.71

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
1.41 km/h
Độ ẩm

51%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.5

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
2.63 km/h
Độ ẩm

42%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

8.595 km

UV

1.06

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.57 km/h
Độ ẩm

82%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
0.8 km/h
Độ ẩm

93%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
0.05 km/h
Độ ẩm

92%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
0.12 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
0.6 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
0.14 km/h
Độ ẩm

84%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

10.42

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
1.81 km/h
Độ ẩm

52%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

7.88

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
2.35 km/h
Độ ẩm

56%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.87

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
2.35 km/h
Độ ẩm

68%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Lạc Dương - Lâm Đồng trong 12h tới

Thời tiết Huyện Lạc Dương

mây rải rác

32°

mây rải rác

Cảm giác như 32°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

05:31/17:58

nhiệt độ

Thấp/Cao

20°

/

32°

Độ ẩm

38%

Áp suất

1010 hPa

Gió

2.4 km/h

Điểm ngưng

16°

Tầm nhìn

10 km

UV

13.48