Thời tiết Huyện Đạ Tẻh - Lâm Đồng theo giờ

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
0.64 km/h
Độ ẩm

94%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
0.73 km/h
Độ ẩm

94%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
0.98 km/h
Độ ẩm

93%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
1.25 km/h
Độ ẩm

92%

Áp suất

1014 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.04

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
1.37 km/h
Độ ẩm

88%

Áp suất

1014 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.02

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
0.83 km/h
Độ ẩm

66%

Áp suất

1015 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.37

dew_point
Điểm ngưng

14°

Gió
1.05 km/h
Độ ẩm

44%

Áp suất

1014 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.99

dew_point
Điểm ngưng

12°

Gió
1.52 km/h
Độ ẩm

34%

Áp suất

1014 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

10.87

dew_point
Điểm ngưng

11°

Gió
2.14 km/h
Độ ẩm

27%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

13.65

dew_point
Điểm ngưng

10°

Gió
2.56 km/h
Độ ẩm

24%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

14.45

dew_point
Điểm ngưng

10°

Gió
2.92 km/h
Độ ẩm

22%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

12.81

dew_point
Điểm ngưng

11°

Gió
3.35 km/h
Độ ẩm

22%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.32

dew_point
Điểm ngưng

13°

Gió
3.99 km/h
Độ ẩm

27%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.4

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
4.38 km/h
Độ ẩm

36%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.23

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
3.9 km/h
Độ ẩm

47%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.5

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
2.77 km/h
Độ ẩm

56%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
1.81 km/h
Độ ẩm

71%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
0.86 km/h
Độ ẩm

86%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
0.4 km/h
Độ ẩm

94%

Áp suất

1014 hPa

Tầm nhìn

6.041 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
0.4 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1014 hPa

Tầm nhìn

7.318 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
0.54 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1014 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
0.79 km/h
Độ ẩm

97%

T3 16/04
Áp suất

1014 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
0.84 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
0.87 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
0.83 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
1.17 km/h
Độ ẩm

95%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
1.12 km/h
Độ ẩm

92%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
1.33 km/h
Độ ẩm

88%

Áp suất

1014 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.04

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
1.46 km/h
Độ ẩm

82%

Áp suất

1014 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1

dew_point
Điểm ngưng

14°

Gió
1 km/h
Độ ẩm

59%

Áp suất

1014 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.35

dew_point
Điểm ngưng

14°

Gió
0.94 km/h
Độ ẩm

43%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.96

dew_point
Điểm ngưng

14°

Gió
1.52 km/h
Độ ẩm

36%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

10.84

dew_point
Điểm ngưng

13°

Gió
2.07 km/h
Độ ẩm

31%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

13.79

dew_point
Điểm ngưng

13°

Gió
2.49 km/h
Độ ẩm

28%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

14.58

dew_point
Điểm ngưng

13°

Gió
3.04 km/h
Độ ẩm

26%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

12.98

dew_point
Điểm ngưng

14°

Gió
3.79 km/h
Độ ẩm

28%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.54

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
4.09 km/h
Độ ẩm

35%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.49

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
4.01 km/h
Độ ẩm

42%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.24

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
3.97 km/h
Độ ẩm

49%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.51

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
2.97 km/h
Độ ẩm

57%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
2.03 km/h
Độ ẩm

71%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
0.83 km/h
Độ ẩm

88%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
0.38 km/h
Độ ẩm

94%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
0.44 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
0.53 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
0.69 km/h
Độ ẩm

96%

T4 17/04
Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
0.83 km/h
Độ ẩm

95%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
0.96 km/h
Độ ẩm

95%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Đạ Tẻh - Lâm Đồng trong 12h tới

Thời tiết Huyện Đạ Tẻh

mây cụm

18°

mây cụm

Cảm giác như 18°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

05:34/17:57

nhiệt độ

Thấp/Cao

18°

/

35°

Độ ẩm

94%

Áp suất

1013 hPa

Gió

0.73 km/h

Điểm ngưng

17°

Tầm nhìn

10 km

UV

0