Thời tiết Bảo Lộc - Lâm Đồng theo giờ

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.04

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
1.96 km/h
Độ ẩm

37%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.67

dew_point
Điểm ngưng

14°

Gió
2.32 km/h
Độ ẩm

36%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

12.6

dew_point
Điểm ngưng

14°

Gió
2.66 km/h
Độ ẩm

33%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.25

dew_point
Điểm ngưng

14°

Gió
3.26 km/h
Độ ẩm

32%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

7.7

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
3.89 km/h
Độ ẩm

37%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.33

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
3.94 km/h
Độ ẩm

45%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.77

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
3.4 km/h
Độ ẩm

52%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.42

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
2.41 km/h
Độ ẩm

60%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
1.57 km/h
Độ ẩm

72%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
0.67 km/h
Độ ẩm

84%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
0.2 km/h
Độ ẩm

91%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
0.29 km/h
Độ ẩm

93%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
0.52 km/h
Độ ẩm

94%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
0.75 km/h
Độ ẩm

95%

CN 14/04
Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
1 km/h
Độ ẩm

95%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
1.04 km/h
Độ ẩm

95%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
1.01 km/h
Độ ẩm

93%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
0.93 km/h
Độ ẩm

89%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
1.12 km/h
Độ ẩm

85%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

14°

Gió
1.25 km/h
Độ ẩm

80%

Áp suất

1014 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.03

dew_point
Điểm ngưng

14°

Gió
1.34 km/h
Độ ẩm

74%

Áp suất

1014 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.94

dew_point
Điểm ngưng

13°

Gió
0.99 km/h
Độ ẩm

54%

Áp suất

1014 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.12

dew_point
Điểm ngưng

11°

Gió
1.21 km/h
Độ ẩm

37%

Áp suất

1014 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.54

dew_point
Điểm ngưng

10°

Gió
1.69 km/h
Độ ẩm

28%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

10.16

dew_point
Điểm ngưng

Gió
2.08 km/h
Độ ẩm

23%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

12.93

dew_point
Điểm ngưng

Gió
2.37 km/h
Độ ẩm

19%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

13.73

dew_point
Điểm ngưng

Gió
2.82 km/h
Độ ẩm

17%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

12.24

dew_point
Điểm ngưng

Gió
3.44 km/h
Độ ẩm

19%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.92

dew_point
Điểm ngưng

12°

Gió
4.1 km/h
Độ ẩm

26%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.13

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
4.21 km/h
Độ ẩm

35%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.08

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
3.56 km/h
Độ ẩm

41%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.47

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
2.61 km/h
Độ ẩm

50%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
1.57 km/h
Độ ẩm

64%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
0.46 km/h
Độ ẩm

80%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
0.07 km/h
Độ ẩm

89%

Áp suất

1014 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
0.3 km/h
Độ ẩm

92%

Áp suất

1014 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
0.48 km/h
Độ ẩm

94%

Áp suất

1014 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
0.79 km/h
Độ ẩm

95%

T2 15/04
Áp suất

1014 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
0.87 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
0.93 km/h
Độ ẩm

95%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
0.93 km/h
Độ ẩm

94%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
1.03 km/h
Độ ẩm

92%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
1.18 km/h
Độ ẩm

91%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
1.23 km/h
Độ ẩm

90%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.03

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
1.28 km/h
Độ ẩm

87%

Áp suất

1014 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.83

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
0.96 km/h
Độ ẩm

69%

Áp suất

1014 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.71

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
0.95 km/h
Độ ẩm

53%

Áp suất

1014 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.83

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
1.69 km/h
Độ ẩm

42%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Bảo Lộc - Lâm Đồng trong 12h tới

Thời tiết Bảo Lộc

mây đen u ám

31°

mây đen u ám

Cảm giác như 31°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

05:36/17:57

nhiệt độ

Thấp/Cao

19°

/

33°

Độ ẩm

37%

Áp suất

1013 hPa

Gió

1.96 km/h

Điểm ngưng

15°

Tầm nhìn

10 km

UV

9.04