Thời tiết Huyện Tam Đường - Lai Châu theo giờ

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.46

dew_point
Điểm ngưng

11°

Gió
2.19 km/h
Độ ẩm

19%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.44

dew_point
Điểm ngưng

10°

Gió
2.92 km/h
Độ ẩm

18%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.33

dew_point
Điểm ngưng

10°

Gió
2.76 km/h
Độ ẩm

18%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.06

dew_point
Điểm ngưng

11°

Gió
1.91 km/h
Độ ẩm

22%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

11°

Gió
1.7 km/h
Độ ẩm

26%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

Gió
1.52 km/h
Độ ẩm

31%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

10°

Gió
1.23 km/h
Độ ẩm

35%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

10°

Gió
1.13 km/h
Độ ẩm

38%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

10°

Gió
1.21 km/h
Độ ẩm

42%

T4 17/04
Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

11°

Gió
1.04 km/h
Độ ẩm

44%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

11°

Gió
0.94 km/h
Độ ẩm

47%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

11°

Gió
0.93 km/h
Độ ẩm

50%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

12°

Gió
0.89 km/h
Độ ẩm

55%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

13°

Gió
0.63 km/h
Độ ẩm

60%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

13°

Gió
0.7 km/h
Độ ẩm

62%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

14°

Gió
0.42 km/h
Độ ẩm

65%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.23

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
0.56 km/h
Độ ẩm

57%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.88

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
1.07 km/h
Độ ẩm

49%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.15

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
1.3 km/h
Độ ẩm

40%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.87

dew_point
Điểm ngưng

14°

Gió
1.42 km/h
Độ ẩm

32%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.98

dew_point
Điểm ngưng

13°

Gió
1.76 km/h
Độ ẩm

26%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.55

dew_point
Điểm ngưng

11°

Gió
2.43 km/h
Độ ẩm

21%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.94

dew_point
Điểm ngưng

Gió
3.46 km/h
Độ ẩm

18%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.45

dew_point
Điểm ngưng

Gió
2.47 km/h
Độ ẩm

18%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.44

dew_point
Điểm ngưng

10°

Gió
1.61 km/h
Độ ẩm

21%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.35

dew_point
Điểm ngưng

Gió
2.15 km/h
Độ ẩm

23%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.22

dew_point
Điểm ngưng

Gió
2.12 km/h
Độ ẩm

21%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.04

dew_point
Điểm ngưng

11°

Gió
2.52 km/h
Độ ẩm

28%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

11°

Gió
1.5 km/h
Độ ẩm

32%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

11°

Gió
1.53 km/h
Độ ẩm

37%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

11°

Gió
1.46 km/h
Độ ẩm

35%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

11°

Gió
1.36 km/h
Độ ẩm

39%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

11°

Gió
1.54 km/h
Độ ẩm

39%

T5 18/04
Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

12°

Gió
1.38 km/h
Độ ẩm

46%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

13°

Gió
1.12 km/h
Độ ẩm

49%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

14°

Gió
0.77 km/h
Độ ẩm

51%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

14°

Gió
0.72 km/h
Độ ẩm

58%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

14°

Gió
0.85 km/h
Độ ẩm

58%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
0.65 km/h
Độ ẩm

59%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
0.34 km/h
Độ ẩm

64%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.15

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
0.21 km/h
Độ ẩm

57%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.62

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
0.77 km/h
Độ ẩm

51%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.5

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
1.08 km/h
Độ ẩm

43%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.68

dew_point
Điểm ngưng

14°

Gió
1.57 km/h
Độ ẩm

32%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.79

dew_point
Điểm ngưng

13°

Gió
1.86 km/h
Độ ẩm

26%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.34

dew_point
Điểm ngưng

11°

Gió
2.68 km/h
Độ ẩm

22%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.42

dew_point
Điểm ngưng

10°

Gió
2.9 km/h
Độ ẩm

21%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.64

dew_point
Điểm ngưng

Gió
2.93 km/h
Độ ẩm

19%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Tam Đường - Lai Châu trong 12h tới

Thời tiết Huyện Tam Đường

mây cụm

38°

mây cụm

Cảm giác như 37°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

05:45/18:26

nhiệt độ

Thấp/Cao

23°

/

39°

Độ ẩm

19%

Áp suất

1003 hPa

Gió

2.19 km/h

Điểm ngưng

11°

Tầm nhìn

10 km

UV

1.46