Thời tiết Huyện Sìn Hồ - Lai Châu theo giờ

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

Gió
0.6 km/h
Độ ẩm

36%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

Gió
0.58 km/h
Độ ẩm

36%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

Gió
0.57 km/h
Độ ẩm

37%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

Gió
0.34 km/h
Độ ẩm

37%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

Gió
0.2 km/h
Độ ẩm

39%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.34

dew_point
Điểm ngưng

11°

Gió
0.29 km/h
Độ ẩm

39%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.19

dew_point
Điểm ngưng

10°

Gió
0.65 km/h
Độ ẩm

33%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.81

dew_point
Điểm ngưng

10°

Gió
1.16 km/h
Độ ẩm

27%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.88

dew_point
Điểm ngưng

Gió
1.41 km/h
Độ ẩm

22%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.19

dew_point
Điểm ngưng

Gió
1.79 km/h
Độ ẩm

19%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.76

dew_point
Điểm ngưng

Gió
2.67 km/h
Độ ẩm

18%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.27

dew_point
Điểm ngưng

Gió
3.91 km/h
Độ ẩm

16%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.35

dew_point
Điểm ngưng

Gió
2.77 km/h
Độ ẩm

15%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.49

dew_point
Điểm ngưng

Gió
2.51 km/h
Độ ẩm

15%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.05

dew_point
Điểm ngưng

Gió
2.11 km/h
Độ ẩm

17%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.33

dew_point
Điểm ngưng

Gió
1.28 km/h
Độ ẩm

18%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.06

dew_point
Điểm ngưng

Gió
1.08 km/h
Độ ẩm

25%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

Gió
1.46 km/h
Độ ẩm

29%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

10°

Gió
2.73 km/h
Độ ẩm

36%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

12°

Gió
1.44 km/h
Độ ẩm

46%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

13°

Gió
1.91 km/h
Độ ẩm

48%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

13°

Gió
1.67 km/h
Độ ẩm

54%

T3 16/04
Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

14°

Gió
1.05 km/h
Độ ẩm

64%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

14°

Gió
1.39 km/h
Độ ẩm

68%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

14°

Gió
0.88 km/h
Độ ẩm

72%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
0.45 km/h
Độ ẩm

74%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
0.31 km/h
Độ ẩm

75%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
0.34 km/h
Độ ẩm

77%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
0.51 km/h
Độ ẩm

78%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.2

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
0.47 km/h
Độ ẩm

67%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.95

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
1.08 km/h
Độ ẩm

56%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.28

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
1.42 km/h
Độ ẩm

47%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.03

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
1.71 km/h
Độ ẩm

39%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.56

dew_point
Điểm ngưng

14°

Gió
1.9 km/h
Độ ẩm

31%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.27

dew_point
Điểm ngưng

13°

Gió
2.26 km/h
Độ ẩm

26%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.68

dew_point
Điểm ngưng

11°

Gió
3.28 km/h
Độ ẩm

22%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.02

dew_point
Điểm ngưng

10°

Gió
2.62 km/h
Độ ẩm

23%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.46

dew_point
Điểm ngưng

10°

Gió
1.18 km/h
Độ ẩm

24%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.44

dew_point
Điểm ngưng

11°

Gió
1.36 km/h
Độ ẩm

25%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.33

dew_point
Điểm ngưng

10°

Gió
1.48 km/h
Độ ẩm

25%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.06

dew_point
Điểm ngưng

12°

Gió
1.83 km/h
Độ ẩm

31%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

11°

Gió
1.82 km/h
Độ ẩm

38%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

11°

Gió
1.45 km/h
Độ ẩm

40%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

11°

Gió
1.21 km/h
Độ ẩm

43%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

11°

Gió
1.33 km/h
Độ ẩm

44%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

11°

Gió
1.48 km/h
Độ ẩm

47%

T4 17/04
Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

12°

Gió
1.24 km/h
Độ ẩm

50%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

12°

Gió
1.19 km/h
Độ ẩm

55%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Sìn Hồ - Lai Châu trong 12h tới

Thời tiết Huyện Sìn Hồ

mây cụm

25°

mây cụm

Cảm giác như 24°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

05:46/18:26

nhiệt độ

Thấp/Cao

24°

/

41°

Độ ẩm

36%

Áp suất

1010 hPa

Gió

0.58 km/h

Điểm ngưng

Tầm nhìn

10 km

UV

0