Thời tiết Huyện Phong Thổ - Lai Châu theo giờ

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.19

dew_point
Điểm ngưng

14°

Gió
2.22 km/h
Độ ẩm

24%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.13

dew_point
Điểm ngưng

13°

Gió
3.22 km/h
Độ ẩm

23%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.71

dew_point
Điểm ngưng

13°

Gió
1.59 km/h
Độ ẩm

23%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.81

dew_point
Điểm ngưng

14°

Gió
1.07 km/h
Độ ẩm

25%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.73

dew_point
Điểm ngưng

12°

Gió
1.69 km/h
Độ ẩm

21%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.44

dew_point
Điểm ngưng

11°

Gió
2.13 km/h
Độ ẩm

20%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.09

dew_point
Điểm ngưng

10°

Gió
0.63 km/h
Độ ẩm

28%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

Gió
0.47 km/h
Độ ẩm

31%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

Gió
0.72 km/h
Độ ẩm

33%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

Gió
1.01 km/h
Độ ẩm

35%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

Gió
1.13 km/h
Độ ẩm

39%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

10°

Gió
1.18 km/h
Độ ẩm

44%

T2 22/04
Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

13°

Gió
1.51 km/h
Độ ẩm

57%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
1.25 km/h
Độ ẩm

65%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
1.02 km/h
Độ ẩm

74%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
0.81 km/h
Độ ẩm

78%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
0.82 km/h
Độ ẩm

79%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
0.66 km/h
Độ ẩm

81%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
0.65 km/h
Độ ẩm

82%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.5

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
0.32 km/h
Độ ẩm

73%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.94

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
0.78 km/h
Độ ẩm

65%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.56

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
0.9 km/h
Độ ẩm

57%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

7.66

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
1.24 km/h
Độ ẩm

43%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

10.37

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
1.82 km/h
Độ ẩm

31%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.53

dew_point
Điểm ngưng

11°

Gió
2.93 km/h
Độ ẩm

22%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.95

dew_point
Điểm ngưng

Gió
3.43 km/h
Độ ẩm

19%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.13

dew_point
Điểm ngưng

Gió
2.27 km/h
Độ ẩm

17%

Áp suất

998 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.44

dew_point
Điểm ngưng

Gió
2.37 km/h
Độ ẩm

16%

Áp suất

998 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.77

dew_point
Điểm ngưng

Gió
2.57 km/h
Độ ẩm

17%

Áp suất

998 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.3

dew_point
Điểm ngưng

Gió
1.62 km/h
Độ ẩm

18%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.03

dew_point
Điểm ngưng

10°

Gió
0.98 km/h
Độ ẩm

27%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

Gió
0.75 km/h
Độ ẩm

33%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

10°

Gió
1.1 km/h
Độ ẩm

38%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

11°

Gió
1.44 km/h
Độ ẩm

44%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

12°

Gió
1.57 km/h
Độ ẩm

51%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

14°

Gió
1.68 km/h
Độ ẩm

58%

T3 23/04
Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

14°

Gió
1.64 km/h
Độ ẩm

64%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
1.48 km/h
Độ ẩm

71%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
1.35 km/h
Độ ẩm

75%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
1.14 km/h
Độ ẩm

77%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
0.95 km/h
Độ ẩm

79%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
1.05 km/h
Độ ẩm

81%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
0.87 km/h
Độ ẩm

81%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.44

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
0.69 km/h
Độ ẩm

69%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

7.45

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
0.67 km/h
Độ ẩm

42%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.56

dew_point
Điểm ngưng

13°

Gió
0.95 km/h
Độ ẩm

23%

Áp suất

998 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.19

dew_point
Điểm ngưng

Gió
1.74 km/h
Độ ẩm

19%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

14°

Gió
2.03 km/h
Độ ẩm

49%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Phong Thổ - Lai Châu trong 12h tới

Thời tiết Huyện Phong Thổ

mây rải rác

38°

mây rải rác

Cảm giác như 37°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

05:41/18:28

nhiệt độ

Thấp/Cao

21°

/

38°

Độ ẩm

23%

Áp suất

1002 hPa

Gió

3.22 km/h

Điểm ngưng

13°

Tầm nhìn

10 km

UV

4.13