Thời tiết Huyện Tu Mơ Rông - Kon Tum theo giờ

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.09

dew_point
Điểm ngưng

Gió
1.6 km/h
Độ ẩm

13%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.07

dew_point
Điểm ngưng

Gió
2.08 km/h
Độ ẩm

12%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.4

dew_point
Điểm ngưng

Gió
2.55 km/h
Độ ẩm

12%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.27

dew_point
Điểm ngưng

Gió
3.12 km/h
Độ ẩm

11%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.25

dew_point
Điểm ngưng

Gió
4.13 km/h
Độ ẩm

16%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

14°

Gió
3.78 km/h
Độ ẩm

36%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
1.62 km/h
Độ ẩm

52%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
1.58 km/h
Độ ẩm

61%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
1.58 km/h
Độ ẩm

67%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
1.57 km/h
Độ ẩm

72%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
1.43 km/h
Độ ẩm

75%

T4 17/04
Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
1.25 km/h
Độ ẩm

74%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

14°

Gió
1.12 km/h
Độ ẩm

71%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

13°

Gió
0.92 km/h
Độ ẩm

67%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

12°

Gió
0.82 km/h
Độ ẩm

65%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

12°

Gió
0.81 km/h
Độ ẩm

66%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

12°

Gió
0.53 km/h
Độ ẩm

66%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.12

dew_point
Điểm ngưng

12°

Gió
0.46 km/h
Độ ẩm

65%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.89

dew_point
Điểm ngưng

12°

Gió
0.36 km/h
Độ ẩm

51%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.91

dew_point
Điểm ngưng

13°

Gió
1.01 km/h
Độ ẩm

42%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.04

dew_point
Điểm ngưng

13°

Gió
1.18 km/h
Độ ẩm

34%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.46

dew_point
Điểm ngưng

12°

Gió
1.5 km/h
Độ ẩm

28%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.87

dew_point
Điểm ngưng

12°

Gió
1.63 km/h
Độ ẩm

24%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

12.54

dew_point
Điểm ngưng

12°

Gió
1.35 km/h
Độ ẩm

22%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.1

dew_point
Điểm ngưng

12°

Gió
0.91 km/h
Độ ẩm

21%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

7.4

dew_point
Điểm ngưng

12°

Gió
1.25 km/h
Độ ẩm

20%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.63

dew_point
Điểm ngưng

11°

Gió
1.39 km/h
Độ ẩm

20%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.4

dew_point
Điểm ngưng

12°

Gió
0.88 km/h
Độ ẩm

22%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.12

dew_point
Điểm ngưng

13°

Gió
1.3 km/h
Độ ẩm

27%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

14°

Gió
1.97 km/h
Độ ẩm

35%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
0.67 km/h
Độ ẩm

42%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
0.99 km/h
Độ ẩm

46%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
1.16 km/h
Độ ẩm

53%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
1.16 km/h
Độ ẩm

59%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
0.92 km/h
Độ ẩm

63%

T5 18/04
Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
1 km/h
Độ ẩm

68%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
0.93 km/h
Độ ẩm

71%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
0.72 km/h
Độ ẩm

72%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
1.32 km/h
Độ ẩm

73%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
0.86 km/h
Độ ẩm

75%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
0.07 km/h
Độ ẩm

78%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.13

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
0.35 km/h
Độ ẩm

76%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.92

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
0.85 km/h
Độ ẩm

60%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
1.42 km/h
Độ ẩm

50%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.24

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
1.91 km/h
Độ ẩm

44%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.62

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
2.34 km/h
Độ ẩm

37%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.85

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
2.41 km/h
Độ ẩm

32%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.94

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
2.21 km/h
Độ ẩm

27%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Tu Mơ Rông - Kon Tum trong 12h tới

Thời tiết Huyện Tu Mơ Rông

bầu trời quang đãng

40°

bầu trời quang đãng

Cảm giác như 38°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

05:33/18:01

nhiệt độ

Thấp/Cao

20°

/

40°

Độ ẩm

13%

Áp suất

1007 hPa

Gió

1.6 km/h

Điểm ngưng

Tầm nhìn

10 km

UV

11.09